Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dokazi u savremenom krivičnom postupku". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U SARAJEVU
SEMINARSKI RAD IZ SILOGISTIČKE KRIMINALISTIKE
TEMA: Dokazi u savremenom krivičnom postupku
SADRŽAJ
UVOD
4.
DOKAZI U SAVREMENOM KRIVIČNOM POSTUPKU
5.
2.1. POJAM KRIVIČNOG POSTUPKA
5.
2.2. POJAM I VRSTE DOKAZA
6.
2.2.1. ISKAZ OSUMNJIČENOG (OPTUŽENOG)
9.
2.2.1.1. PRAVA OSUMNJIČENOG (OPTUŽENOG)
11.
2.2.1.2. NAČIN ISPITIVANJA OSUMNJIČENOG
12.
2.2.1.3. PRIZNANJE KAO ISKAZ OSUMNJIČENOG
13.
2.2.1.4. PROBLEMI U VEZI SA ISPITIVANJEM OSUMNJIČENOG (OPTUŽENOG)
14.
2.2.1.5. OCJENA ISKAZA OSUMNJIČENOG
15.
2.2.2. ISKAZ SVJEDOKA
15.
2.2.2.1. DUŽNOSTI SVJEDOKA
15.
2.2.2.2. OSOBE KOJE NE MOGU BITI ISPITANE KAO SVJEDOCI
17.
2.2.2.3. OSOBE KOJE MOGU ODBITI SVJEDOČENJE
18.
2.2.2.4. PRAVO SVJEDOKA DA NE ODGOVARA NA POJEDINA PITANJA
18.
2.2.2.5. NAČIN I TOK SASLUŠANJA SVJEDOKA
18.
2.2.2.6. ISPITIVANJE SVJEDOKA PREKO TUMAČA
20.
2.2.2.7. ZAŠTIĆENI SVJEDOK
20.
2.2.2.7.1. MJERE ZAŠTITE ZAŠTIĆENOG SVJEDOKA
21.
2.2.3. ISKAZ VJEŠTAKA
22.
2.2.3.1. KO NE MOŽE BITI VJEŠTAK
23.
2.2.3.2. PROCES VJEŠTAČENJA
24.
2.2.3.3. OBAVEZNE VRSTE VJEŠTAČENJA
24.
2.2.3.4. DOKAZNA VRIJEDNOST ISKAZA VJEŠTAKA
27.
2.2.4. ISPRAVE
27.
2.2.5. SNIMKE DOBIVENE TEHNIČKOM REGISTRACIJOM ČINJENICA
28.
3. ZAKLJUČAK
29.
4. LITERATURA
30.
„Svako se smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom suda ne utvrdi njegova krivica.“
Zakon o krivičnom postupku Federacije BiH
Član.3.
UVOD
Izreka koja kaže: „Sva ko je nevin dok se ne dokaže suprotno“ nas navodi na razmišljanje o samim dokazima, te važnosti i značaju tih dokaza. Poznato nam je da svako za koga se sumnja da je počinio neki zločin prolazi kroz određene faze, da bi se na kraju ustanovilo i došlo do zaključka da li je kriv ili nije. Najvažnija činjenica u samom tom procesu je pronalazak dokaza, te sam postupak dokazivanja. Tema mog seminarskog rada je upravo: „Dokazi u savremenom krivičnom postupku“, te ću nastojati da Vam je približim u svakom smislu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta