Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Idendetifikacija droga". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
ЗЕМУН
СЕМИНАРСКИ РАД
Основи криминалистичке технике
Идентификације дрога
Ментори: Студент:
ЗЕМУН 2009.
САДРЖАЈ
Увод .................................................................................................................................... 2
Идентификација дрога ....................................................................................................... 2
Фармаколошка својства дроге .......................................................................................... 2
Наркотици ......................................................................................................... 2
Психодепресори ............................................................................................... 3
Психостимуланси ............................................................................................. 4
Халуциногени .................................................................................................. 4
Канабис ............................................................................................................ 4
Органски растварачи ...................................................................................... 5
Методе идентификација дроге ......................................................................................... 6
Тест методе ........................................................................................................... 6
Идентификација дрога инструменталним методама .......................................... 6
Хроматографске методе .................................................................................................... 6
Хроматографија на танком слоју ...................................................................................... 8
Општи појмови ....................................................................................................... 8
Квалитативна танкослојна хроматографија ...................................................... 11
Квантитативна танкослојна хроматографија .................................................... 12
Примена танкослојне хроматографије за идентификацију дроге ............................... 13
Идентификација опијума, опијумских алкалоида и њихових
деривата ........................................................................................................................... 14
Идентификација хероина ................................................................................... 15
Идентификација кокаина .................................................................................... 16
Идентификација барбитурата ............................................................................. 17
Идентификација амфетамина ............................................................................. 18
Идентификација ЛСД-а ....................................................................................... 18
Идентификација канабиса ................................................................................... 19
Литература ........................................................................................................................ 21
УВОД
Идентификација дрога
Реч дрога потиче од француске речи drougue – што значи лекарија; напређен лек; фарбарска роба, тј. у ширем смислу „ сирови или напола препарирани производи, животињског или минералног порекла, који служе за лекове,козметичке или техничке потребе“. Очигледно је да оваква дефиниција има мало везе са онимшто се под тим појмом у криминалистици подразумева. Међутим, када се именици дрога додапридев опојна, добија се појам опојна дрога који има сасвим друго значење. Закон о производњи и промету опојних дрога под тим подразумева супстанцу природног или синтетичког порекла чијом се употребом могу створити стања зависности која могу да изазовуоштећења здравља или да на неки други начин угрозе људски интегритет у физичком, психичком или социјалном смислу.
Временом овај се појам све више ограничавао у говорном и научном језику, па се под њим подразумевају не само опојне дроге него и неке друге супстанце синтетичког порекла које делују на централни нервни систем. Данас је ова реч уобичајена у многим светским језицима, па и у нашем, чак је од ње и изведен глагол дрогирати се. Дроге би у овом смислу било правилно назвати психоактивним дрогама, а Шеферова комисија ( National Commision, 1972, pag. 49) дефинише их на следећи начин: „Психоактивна дрога је свака супстанца која може модификовати менталне функције и индивидуално понашање, проузрокујући функционалне или патолошке промене централног нервног система“.
У нашој земљи Кривични законик Р. Србије санкционише производњу и стављањр у промет опојних дрога, као и омогућавање уживања опојних дрога, али не забрањује уживање дрога, односно дрогирање се не сматра кривичним делом.
Фармаколошка својства дрога
Према фармаколошким својствима опојне дроге се деле на:
наркотике
психодепресоре
психостимулансе
халуциногене
канабис и
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta