Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aurora - dioničko društvo za održavanje cestovnih i željezničkih vijadukata". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI
PROJEKTNI ZADATAK
Iz kolegija Poslovni informacijski sustavi
„AURORA“
Članovi tima:
Franjo Knežević
Vinka Lopin
Virovitica, siječanj 2012.
„AURORA“ je dioničko društvo za održavanje cestovnih i željezničkih vijadukata.
Djelatnost tvrtke koje su upisane u sudski registar dijelimo na glavne i sporedne. Glavna djelatnost je održavanje cestovnih i željezničkih vijadukata, dok sporedni poslovi služe obavljanju glavne djelatnosti, a to su projektiranje, proizvodnja i prodaja cementa i trgovina. U našem projektu konkretno ćemo analizirati samu nabavu sirovina, proizvodnju cementa, te njegovu prodaju i transport.
Molim navedite tko je radio koji dijagram.
DTP - kontekstni dijagram je najmanje detaljan dijagram koji prikazuje komunikaciju „AURORE“ sa dobavljačima na jednoj strani i kupcima na drugog strani. Ovaj model omogućava izražavanje poslovnih zahtjeva nad podacima koji će biti uskladišteni u bazu podataka sustava.
DTP – pregledni dijagram ili dijagram prvog nivoa predstavlja dekompoziciju dijagrama konteksta.
Procesi su označeni brojevima:
Naručivanje sirovina,
Proizvodnja cementa,
Prodaja i transport proizvedenog cementa.
Skladišta podataka potpuno obuhvaćaju poslovna područja nabave, proizvodnje, prodaje i transporta, te na taj način menadžerima omogućava temeljito praćenje i izvještavanje o poslovnim procesima unutar poduzeća.
Simbol baze podataka su dvije paralelne linije, ili u Dia-i kvadratić otvoren s desne strane.
To vrijedi za sve baze podatka u ovome radu.
DTP – dekompozicijski dijagrami nabave, proizvodnje, prodaje i transporta.
Dekompozicijski dijagram – PROIZVODNJA CEMENTA – Proizvodni odjel obrađuje narudžbu koju šalje u proizvodnju. Mineralne tvari, kao i vezivne tvari i sirovine šalju se u proizvodnju. Služba kontrole vrši kontrolu proizvodnje i o tome vodi evidenciju. Proizvedeni cement se tada isporučuje.
Dijagrami aktivnosti – koriste se za opisivanje logike procedura, poslovnih procesa, te toka podataka i postupaka. Pomoću njega specifiramo rad sustava.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta