Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Europol". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Увод
Успостављање Еуропола било је усаглашено у Уговору из Мастрихта 7. фебруара 1992. године. Са седиштем у Хагу, Холандија, Еуропол је започео своје ограничено деловање у форми бироа за борбу против дрога (EDU- Europol Drugs Unit).
Она је формално основана 1993. године и почела је са радом у јануару 1994. године. Међутим његова надлежност је постепено проширивана, његова улога је расла и тако је 26. јула 1995. године Савет постигао сагласност о усвајању Споразума о оснивању европског полицијског уреда, Еуропола. Овај споразум је ступио на снагу у октобру 1998. године а са пуним активностима се кренуло 1. јула 1999. године.
Пре свега кључ је повезивање надлежних органа држава чланица у борби против тероризма, нелегалне трговине дрогама и осталих форми међународног криминала где постоје индикације да су укључене криминалне структуре две или више држава чланица. Данашње претње су све веће и опасније.
Тако поред трговине дрогама постоји проблем спречавања трговине нуклеарним и радиоактивним супстанцама, кријумчарења илегалних имиграната, трговине људима, људским органима и отуђивање моторних возила. При том сви ови видови криминала су повезани са нелегалним прањем новца.
Свака држава чланица је дужна да оснује или именује национални биро (ENU-Europol national unit) за обављање свих горе наведених задатака. Она је веза између Еуропола и националних надлежних органа. Овај однос је дефинисан националним законом. Државе чланице су дужне да обезбеде да национални бирои могу да испуњавају своје задатке и да имају приступ свим потребним подацима.
1. Појам и настанак Еуропола
Више не постоје границе за организоване криминалне групе. Модерна технологија и располагање великим финансијским ресурсима омогућава њихово деловање широм света. Како организовани криминал представља претњу свим грађанима Европе, њиховим слободама и правима било је нопходно направити оранизацију која, као и криминал, неће познавати границе код остварења својих циљева.
Из ове потребе, а на иницијативу Немачке, створен је ЕУРОПОЛ, полицијска организација Европске Уније. Основана је прилозима држава чланица према њиховим домаћим производима.При остварењу свог циља Еуропол блиско сарађује са земљама чланицама, земљама кандидатима и другим органима реда и мира.
Успостављање Еуропола било је усаглашено у Уговору из Мастрихта 7. фебруара 1992. године. Са седиштем у Хагу, Холандија, Еуропол је започео своје ограничено деловање у форми бироа за борбу против дрога (EDU- Europol Drugs Unit). Она је формално основана 1993. године и почела је са радом у јануару 1994. године. Међутим његова надлежност је постепено проширивана, његова улога је расла и тако је 26. јула 1995. године Савет постигао сагласност о усвајању Споразума о оснивању европског полицијског уреда, Еуропола. Овај споразум је ступио на снагу у октобру 1998. године а са пуним активностима се кренуло 1. јула 1999. године.
2. Циљеви и задаци
Циљеви Еуропола су многобројни и одређени су у члану 2 Конвенције којом се формира Служба европске полиције. За разлику од полиција држава чланица, Еуропол нема извршну моћ. Он не може да задржи појединце, нити може да спроводи кућне претраге. Његов задатак је да олакша размену информација, врши анализе и координира операцијама које обухватају више држава чланица.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta