Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elementarne igre u kondicionoj pripremi fudbalera". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Елементарне игре и вјежбе обликовања
ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ У КОНДИЦИОНОЈ ПРИПРЕМИ ФУДБАЛЕРА
(СЕМИНАРСКИ РАД)
Ментор: Студент:
Доц.др Пане Мандић Перица Кантар
Бања Лука,фебруар 2012.
САДРЖАЈ:
УВОД..................................................................................................................................3
1.ФУДБАЛ.........................................................................................................................4
1.1Техника фудбала...............................................................................................5
1.2.Техника у фудбалу..........................................................................................6
2.КОНДИЦИОНА ПРИПРЕМА ФУДБАЛЕРА.............................................................7
3.ЕЛЕМЕНТАРНЕ ИГРЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА КОНДИЦИОНИХ СПОСОБНОСТИ..............................................................................................................8
3.1.Елементарне игре за развој брзине...............................................................8
3.2.Елементарне игре за развој снаге..................................................................9
3.3.Елементарне игре за развој координације (спретности, окретности).......10
3.4.Елементарне игре за развој равнотеже........................................................11
3.5.Елементарне игре за развој флексибилности..............................................11
4.ЗАКЉУЧАК..................................................................................................................12
5.ЛИТЕРАТУРА..............................................................................................................13
УВОД
Игра је саставни дио људског живота, који човека прати у свим фазама од рођења до старости.Она је неизоставно средтво рада са дјецом предшколског и школског узраста са којом се осигурава сварање позитивних емоција:задовољства,смеха,радости и весеља.
Елементарне игре су игре мање сложеног садржаја које се користе у тренингу спортиста.За њих је карактеристично да немају устаљена правила, већ се могу прилагодити тренутним условима и задацима кондиционе припреме.Карактерише их богаство и једноставност покрета, односно примена природних или научних облика кретања.Игре се примењују код учења или чешће код увежбавања научених моторичких знања са циљем развијања неких способности.Елементарне игре због самог учествованјау игри карактеришу и позитивне особине које стварају такмичарски карактер игре, подршка и тимско деловање играча.Правилним дозирањем и расподјелом игара у процесу тренинга уз побољшавање кондиционих способности, осигураће се и боља радна атмосфера и позитивне емоције играча и екипе.
ФУДБАЛ
Фудбал се као самостална спортска игра одвојила од рагбија 1863. Доношењем правила почео је да се игра на одређеном простору, са ограниченим бројем учесника и под одређеним условима.
Савремени начин играња захтијева од играча савршено владање елементима технике.Ту подразумјевамо рационално извођење покрета с лоптом и без ње у циљу рјешавања задатака у игри.Током утакмице играчи користе ударце ногом по лопти,примања,дриблинг,одузимања, један играч (голман) може да користи и руке у испољавању своје технике.
Успоредо с примјеном елемената технике,савремени фудбал захтјева добро познавање тактике-како индивидуалне, тако групне и екипне.Играчи треба да буду оспособљени за спровођење одређене концепције игре примјеном тактично-техничких радњи.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta