Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Antropija Briogeneze". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Princip antropije, Bariogeneze
Princip antropije
Princip antropije i inflacija
Teorija inflacije pokazuje da dijelić volumena Svemira koji ima neka vlastita svojstva ne ovisi o vremenu. Svaki dio evoluira (se razvija) posebno tijekom vremena, ali Svemir kao cjelina pri tome može biti stacionaran (nepromjenjiv) s obzirom da (a bez da pri tom) svojstva pojedinih djelova ne ovise o početnim uvjetima.
Bariogeneza
Bariogeneza
Kako se Svemir postepeno hladio pojavljuje se postepeno blaga asimetrija (neravnomjernost) koja ide u smjeru materije. Materija koja je masivna je istovremeno i nestabilna, naročito pri visokim temperaturama koje su prisutne u ranom Svemiru. Materija malene mase je stabilna, ali je u veoma velikoj opasnosti da bude uništena uslijed zračenja veoma velike energije (fotoni).
Prijevod sa slike: Materija velike mase je manje stabilna u odnosu na materiju male mase, i ima znatno kraći životni vijek
Kako se volumen Svemira povećavao, životni vijek stabilne materije (odnosno vrijeme između njenih kolizija sa fotonima) se povećavalo. To znači da se vrijeme koje je materiji na raspolaganju za interakciju sa drugom materijom također povećavalo.
Svemir evoluira iz čiste, domene u kojoj je dominirala energija u sve manje uređenu, domenu u kojoj dominira materija, tj. entropija sve više napreduje.
Posljednje dvije etape konstrukcije materije su kombiniranje grupe triju kvarkova u barione (protone i neutrone), i zatim prikupljanje elektrona od strane protona/neutrona u jezgri kako bi se konačno formirali atomi. Konstrukcija bariona naziva se bariogeneza.
Bariogeneza nastupa oko 1 sekunde nakon Big bang-a. Ravnotežni proces koji pri tome djeluje je balans (ravnoteža) između jake sile koja veže kvarkove u protone i neutrone nasuprot dijeljenja parova kvarkova da bi se zatim opet formirali novi parovi kvarkova. U trenutku kada se temperatura Svemira snizi na točku pri kojoj više nema dovoljno energije da bi se stvarali novi kvarkovi, trenutno prisutni kvarkovi su u mogućnosti povezati se u stabilne trojke (grupe od tri kvarka).
Kako se sve anti-čestice anihiliraju (poništavaju) u sudarima se svojim materijskim parovima (kopijama) (ostavljajući pri tome malen postotak čestica materije) preostali dio čestica u Svemiru ostaje u obliku fotona, elektrona, protona i neutrona. Svi parovi kvarkova su se preformirali (pretvorili) u barione (protone i neutrone). Jedino oko egzotičnih objekata, kao što su crne rupe, možemo još pronaći nešto anti-materije ili mezone (parove kvarkova) ili neke druge čudne vrste materije koju je nekada bilo moguće naći posvuda u ranom (ranoj fazi) Svemiru.

Materija nasuprot antimaterije
Nedugo nakon drugog raspada simetrije (GUT era), još uvijek je prisutno dovoljno energije da bi nastala (se proizvela) materija uslijed produkcije parova (pair production), radije nego da se formiraju kvarkovi. Međutim, gustoća je još uvijek tako velika da svaka čestica materije i anti-materije koja nastane je veoma brzo uništena uslijed kolizije sa drugom česticom, u ciklusu koji nazivamo ekvilibrijum.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta