Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Rekonstrukcija Kosančićevog venca". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visok gradjevinsko- geodetska skola
Urbanizam
Rekonstrukcija Kosancicevog venca
Beograd 2010/11
Kosančićev venac- istorijska citanka
Kosančićev venac, najstariji urbani deo Beograda, nalazi se na savskoj padini, od Beogradske tvrđave do Brankovog mosta, uključujući tu deo oko Saborne crkve, sam plato Kosančićevog venca, Karađorđevu ulicu i priobalje.
Na ovom mestu ostali su mnogobrojni tragovi još iz rimskog doba, kao što su iskopine ispod zgrade Narodne biblioteke, koja je izgorela u Drugom svetskom ratu. Tu su ostali i turski i austrijski tragovi i uticaji, vidljivi najpre u obliku ulica, odnosno bastionih trasa i potonjih venaca.
Današnji izgled Kosančićevog venca potiče iz perioda posle 1867. godine, iz vremena kada Turci napuštaju grad i kada Beograd prelazi u srpske ruke. Iz tog vremena ostala je Saborna crkva koja u ovom obliku, a na mestu stare Saborne crkve, postoji od 1841. godine.
Pored Saborne crkve, na mestu današnje Patrijaršije u to se vreme nalazila mitropolija i zgrada Bogoslovije, a na mestu gde je danas osnovna škola "Kralj Petar Prvi" nalazila se zgrada čitališta. Preko puta je i nastarija beogradska kafana "Znak pitanja"...
Iz tog vremena je Konak kneginje Ljubice i zgrada današnje Akademije - Umetničke škole, odnosno Prve beogradske gimnazije, koja je podignuta kao ekonomska zgrada što je opsluživala konak.
Krajem 19. i početkom 20. veka Kosančićev venac je, sa savskim pristaništem i đumrukanom - carinarnicom, bio najznačajniji deo Beograda. Pored carinarnice je podignut hotel "Kragujevac", a zatim zgrada Crvenog krsta.
Izrada Nacrta plana detaljne regulacije za Kosančićev venac trajala je dosta dugo, jer se radi o prostoru koji je praktično početak Beograda.
Pored urbanista, na čelu sa arhitektom Verom Mihaljević, na njemu su radili i stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Nacrt plana predviđa da Kosančićev venac dobije nove sadržaje, ali će biti očuvan njegov kulturni identitet, autentičnost i prepoznatljivost.
Ovaj plan zapravo otvara mogućnost da se taj prostor uveća: sada ima oko sto hiljada kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora, a predviđeno je da se zamenom postojećih, starih i dotrajalih objekata novim, primerenijim, taj prostor uveća za još sedamdeset sedam hiljada metara kvadratnih.
U Urbanističkom zavodu ističu da je najbitnije da se volumen i forma tog prostora neće povećavati, da će urbana matrica ostati zaštićena - što je bio jedan od vrlo važnih uslova pre početka rada na ovom planu.
Konkretno, na mestu nekadašnje Narodne biblioteke biće izgrađen Memorijalni centar, koji će predstavljati žarište kulturnih i trgovačkih dešavanja, ne samo Kosančićevog venca nego i Starog grada i Beograda. To će biti pjaceta sa memorijalnim objektom dostupnim svim Beograđanima. Za uređenje ovog prostora biće raspisan međunarodni arhitektonski konkurs.
Sva dosadašnja razmišljanja i planovi u vezi sa uređenjem Kosančićevog venca pokazali su da ovom prostoru nedostaje jedan reprezentativni objekat koji će, osim svojim osnovnim sadržajem u funkciji kulture, dati novi izgled licu ovog dela Beograda i Karađorđeve ulice.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta