Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Panonsko - Sirmijska crkva od 4. do 6. stoleća". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


TEOLOŠKO KATEHETSKI INSTITUT
SUBOTICA
PANONSKO – SIRMIJSKA CRKVA OD 4. DO 6. STOLEĆA
NACIONALNA POVJEST CRKVE-POVJEST CRKVE OVOG KRAJA
UVOD
Kratak pregled od prvih spomena do nestanka metropolije Sirmijum
Sa slobodom koju car Konstantin pruža kršćanstvu 313. god. dolazi do razvoja i ove biskupije, a uskoro i do uzdignuća na razinu metropolije. Njezine su biskupije cvjetale, a granicama su moguće bili obuhvaćeni dijelovi današnje Bosne, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Bugarske.
Međutim, uslijedilo je nekoliko udaraca koji će dovesti do uništenja metropolije. Ponajprije, prvi se udarac vezuje uz Arija, koji je kao krivovjerac jedno vrijeme bio u progonstvu u donjoj Panoniji, a sam se odmah dao na širenje arijanizma, te je stekao mnoge pristaše. Najznačajniji su bili biskupi Ursacije iz Singidunuma i Valens iz Murse, koji su kasnije postali “stupovi arijanstva u našim krajevima”.
Kolike su napetosti zavladale u metropoliji, svjedoče četiri sirmijska sabora, održana sredinom 4. st., a možda još i više dolazak samog sv. Ambrozija, s nakanom da smiri navedene tenzije i podupre pravovjerje.
Još su snažniji udarac metropoliji zadali Huni, uništivši Sirmium 441. godine. Nakon kakvog-takvog oporavka, osnažuju se i biskupije, ali se sada neke od njih priklanjaju drugim metropolijama, te time okrnjuju Sirmijsku. Stari sjaj i ugled otišli su u nepovrat.
Sljedeći je udarac uslijedio sa strane cara Justinijana koji podiže Justinianu Primu na čast metropolije, te joj podlaže Sirmium i njezine dotadašnje sufraganske biskupije. Konačan udarac zadaju mu Avari, koji ga 582. god. opustošuju i pretvaraju u ruševine, dok se posljednji sirmijski biskup Sebastijan povlači u Carigrad.
U daljem tekstu posvetićemo se detaljnije Panonsko-Sirmijskoj Crkvi od 4.-6. stoljeća, borbi između nicejskog pravovjerja i heretičkog arijanstva.
PANONSKO – SIRMIJSKA CRKVA OD 4. DO 6. STOLEĆA
Sirmijski biskup postaje metropolitan Panonije, a Panonija centar borbe između nicejskog pravovjerja i heretičkog arijanstva. Panonsko sirmijski biskupi bili su vođe i fanatični propagatori arijanističke hereze koja je opasno uzdrmala Crkvu.
POJAVA ARIJANSTVA
Začetnik je Arije, rodio se u Libiji sredinom 3. stoljeća. Bio je učenik Lucijana Antiohijskog.Važio je za uglednog, pobožnog i strogog govornika, voljen u kleru i među pobožnim djevicama Aleksandrije.
Njegovom naukom njekao je vječnost Sina, njegovu istobitnost s Ocem, njegovo Božanstvo, potrebu njegova rođenja te vječnost rađanja. Po njemu je Krist samo stvorenje, prvo i povlašteno.
Aleksandrijski sabor 321. godine
Aleksandar biskup Aleksandrije sazvao je Aleksandrijski sabor 321. godine. Bilo je nazočno oko 100 egipatskih biskupa. Sabor je osudio Arija i njegove pristaše među kojima je bilo 2 biskupa, 8 svećenika i 10 đakona. Ne želeći se pokoriti Arije odlazi u Cezareju Palestinsku biskupu Euzebiju koji mu dopušata rad.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta