Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza načina prikazivanja žrtava u medijima". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Odeljenje za prevenciju i tretman poremećaja u ponašanju
Seminarski rad
Analiza načina prikazivanja žrtava u medijima
Predmet : Viktimologija
Osnovne studije
Decembar,2011
Sadržaj:
Uvod............................................................................................ 3
1.Pojam žrtve................................................................................4
2.Pojam i razvoj medija................................................................5
3.Analiza načina prikazivanja žrtava u medijima.................. 6,7,8
4.Zaključak...................................................................................9
5.Literatura.................................................................................10
Uvod
Savremeno doba bilo bi nezamislivo bez medija. Svakog dana mediji nas informišu o događajima iz sveta ili neposredne okoline i time nas povezuju. Predstavljajući nam svet na dlanu, mediji imaju mogućnost da manipulišu, da neku određenu temu predstave u hiperbolisanom stilu, ne bi li privukli pažnju javnosti. Ono na čemu se ljudi obično najviše zadrže pri čitanju novina ili gledanju vesti, su informacije o nesrećama i svemu onome što je potencijalno ugrožavajuće. Zato mediji na svakavke načine opisuju žrtve takvih nesreća, budeći kod ljudi različita osećanja, mišljenja prema gorućim temama.
U vezi sa tim, navela bih i to koje su najznačajnije medijske vrednosti za konstrukciju kriminaliteta u 21.veku : dramatičnost, nepredvidljivost, pojednostavljenje, rizik, seks, nasilje, deca, slavne ličnosti, geografska i kulturna blizina, spektakl i TV slike, konzervativna ideologija i jačanje zahteva za represijom. (Jewkes, 2004: 239)
Cilj ovog seminarskog rada je predstavljanje opsega i slike onoga što se u medijima predstavlja širokoj narodnoj masi, a tiče se prikazivanja slika žrtvi bilo koje vrste nasilja.
Prvo ćemo opisati šta su to mediji, kada doživljavaju procvat, kakvu ulogu imaju u društvu. Opisaćemo i pojam žrtve kao glavni pojam u okviru predmeta viktimologije.
Najzad, što je i tema, kako mediji prikazuju žrtve analizirajući određeni članak iz novina, uporediti ga sa ostalim novinskim člancima koji su obrađivali istu temu i analizirajući TV emisiju “Stav Srbije” i to na koji način vizuelni mediji opisuju žrtve i u kojem je to odnosu sa štampanim medijim
Služeći se podacima iz pisane literature i sa interneta, analizirajući razne članke i upoređivajući štampane medije sa vizuelnim, dobila sam odgovarajuće izvore za pisanje ovog seminarskog rada.
1.Pojam žrtve
Kriminološko- viktimološki pojam žrtve u užem smislu- fizička i pravna lica čija su dobra, prava ili interesi neposredno uništeni, oštećeni ili ugroženi kriminalnim ponašanjem.
Ostali važni pojmovi vezani za pojam žrtve su viktimizacija ili proces putem kojeg se postaje žrtvom i viktimiziranost koji označava stanje kada je neko postao žrtva.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta