Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Amaterski i profesionalni sport". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
Seminarski rad iz Sociologije sa sociologijom sporta
10.12.2011., Niš
Sadržaj
Uvod 3
1. Pojam amaterskog sporta 5
1.1 Osnovne odlike amaterskog sporta 5
Zaključak 12
Literatura 14
Uvod
Sport se može definisati kao organizovan sistem telesnog vežbanja koji teži usavršavanju tela radi postizanja maksimalnih sportiskih rezultata u određenoj sportskoj
Tema je izabrana zbog toga što je sport univerzalni jezik koji ima sposobnost da privuče (okupi) ljude (posetioce, pristalice, navijače, itd.) bez obzira na njihovo poreklo, verska uverenja ili ekonomski status. U priliog značaja (važnosti) sporta u današnje vreme govore i reči bivšeg predsednika Francuske Žaka Širaka, nakon što je Francuska fudbalska reprezentacija pobedila na Svetskom kupu 1998. godine, koji je rekao: Ovo je jedan od najsrećnijih dana u istoriji Francuske.
Iako pojam amaterizma nije konkretno bio poznat u antičko doba, ali princip nekoristoljublja kao jedna od odlika amaterske aktivnosti, ipak proističe iz karaktera olimpijskih takmičenja. Još je to potkrepljeno religijskim obredom u čast Zevsa kao primata u Panteonu grčkih bogova. Ali, to opet ne znači da grčki sportisti (takmičari) nisu imali druge nagrade sem maslinove grančice, ili stečenog prava postavljanja spomenika u krugu Zevsovog svetilišta. Posle povratka u rodni grad olimpijski pobednik je doživljavao takve počasti i prinadležnosti kao što su: doživotna besplatna hrana, visoka novčana nagrada, stalno mesto u pozorištu za vreme skupova slobodnih građana i svetkovina, otvoren prozor u karijeri i sl.
Sport je kao društvena aktivnost predstavlja integralni deo svake države i društva. Odnos država-sport danas je posebno važan i podrazumeva široku posvećenost gotovo svih društvenih oblasti. Kako sport u današnje vreme predstavlja neka vrstu "internacionalnog jezika", koji ima dominantnu, integrativnu i regulatornu ulogu u samom društvu i van njega, od suštinskog značaja je za svaku zemlju.
1. Pojam amaterskog sporta
Amaterski sport može biti vrhunski, atraktivan (sa visokim stepenom majstorskog kvaliteta) i običan (sa niskim stepenom majstorskog kvaliteta) u smislu postizanja određenog kvaliteta sportskih rezultata. Običan amaterski sport znači da se sportista bavi fizičkim vežbama samo za sebe, bez obzira da li postiže visoke ili niske rezultate, ili da mu nije osnovni cilj da sportskom aktivnošću ostvari zaradu.
1.1 Osnovne odlike amaterskog sporta
Amaterizam uopošte podrazumeva onu delatnost koja se ne zasniva na sticanju sredstava za život, nego na unutrašnjoj motivaciji i potrebi čoveka da se izražava u određenom samoizabranom materijalno nekorisnom delovanju.
Takvim (samo)delovanjem postižu se dva osnovna cilja: prvo, čovek se njime kreativno (u umetničkom stvaranju) ili rekreativno (u sportu) izražava i, drugo, čovek na spontan način zadovoljava potrebu za društvenošću i društvenim izražavanjem, kako onda kada se izražava kolektivno (horski ili timski), tako i onda kada se izražava individualno, jer se individualno izražavanje uvek odigrava u određenom dodiru sa drugim ljudima.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta