Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza poslovanja Kaldi Kafe DOO". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


BEOGRADSKA POSLOVNA ŠKOLA
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
DIPLOMSKI RAD
Beograd 2012.

Smer: Menadžment
DIPLOMSKI RAD
ANALIZA POSLOVANJA „KALDI KAFE“ D.O.O.
Komisija:
1. , predsednik
(potpis)
(potpis)
3. , član
(potpis)
Ocena: _______________________________ Broj dosijea:
SADRŽAJ
UVOD 1
1. KALDI KAFE 2
Lična karta 3
1.2. Ljudski resursi 3
1.3.Tehnička opremljenost 3
2. KAFIĆ (Café) 4
2.1. Kafa 4
2.2. Kafa u Srbiji 5
2.3. Kafa i Religija 5
2.4. Kaldi kafe kafa 6
2.5. Meni 8
3. ZAKON O UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA 10
4. MOGUĆI PROBLEMI I POGODNOSTI 11
5. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 12
5.1. Osnivanje DOO 12
5.2. Obaveze DOO 13
5.3. Osnovni kapital i udeli 14
5.4. Osnovna prava članova DOO 15
5.5. Skupština DOO 16
5.6. Nadzor 18
5.7. Izmene osnivačkog akta i ugovora 18
5.8. Prestanak svojstva člana DOO 18
5.9. Istupanje i isključenje člana 19
5.10. Prestanak DOO 19
6. SREDSTVA 20
6.1. Izvori sredstava 20
7. FINANSIJSKA FUNKCIJA 21
7.1. Upravljanje troškovima 22
7.1.1. Troškovi i rashodi 23
7.1.2. Troškovi i prihodi 24
8. FINANSIJKA ANALIZA 25
9.MARKETING STRATEGIJA 27
9.1. Promotivne aktivnosti 28
10. ZAKLJUČAK 29
11. LITERATURA: 30
UVOD
Ugostiteljstvo je uslužna privredna delatnost čija je osnovna misija dugoročno zadovoljenje društvenih potreba za smeštajem, ishranom i pićem, uz primene posebne tehnike hotelskog i restoranskog poslovanja. Osnovni cilj ugostiteljstva je sadržan u uspostavljanju simbioze i harmonizacije svih odnosa na relaciji između ugostiteljskih (objekata) i korisnika ugostiteljskih usluga.
Ugostiteljstvo se deli na dva osnovna dela:
Hotelijerstvo
Restoraterstvo
Restoran je ustanova koja poslužuje gotovu hranu i piće po narudžbi, te nudi uslove za konzumiranje istog. Termin pokriva raznolikost mesta i kuhinja koje se pripremaju.
Restorani su ponekada delovi većeg kompleksa, najčešće hotela, gde obezbeđuje prehranu gostiju i naravno povećava potencijalni dohodak. Takvi restorani su najčešće otvoreni i za one koji nisu odseli u hotelu.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta