Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza eksternog i internog okruženja". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 S A D R Ž A J
UVOD.......................................................................................... 2
1.OKRUŽENJE PREDUZEĆA................................................... 3
1.1.Ppristup analizi vanjskog okruženja....................................... 3
1.2.Uticaj makrookruženja na industriju grane............................ 4
1.3.Promjene u okruženju............................................................ 5
2.ULOGA DRŽAVE U ORGANIZACIJI.................................. 6
2.1.Tržište..................................................................................... 7
3.ANALIZA VANJSKOG (EKSTERNOG) OKRUŽENJA....... 8
3.1.Tržišno učešće........................................................................ 9
3.2.Položaj organizacije............................................................... 9
3.3.Porterov model analize organizacije..................................... 10
4.ANALIZA INTERNOG OKRUŽENJA.................................. 11
4.1.Potencijali preduzeća............................................................ 12
4.2.Model SWOT-analize........................................................... 13
4.3.Dostizanje visoke efikasnosti,visokog kvalitet,dobro
organizovane inovativne djelatnosti i totalne orjentisanosti ka
kupcima kao osnova konkurentne prednosti............................... 14
5.STRATEŠKA ANALIZA TROŠKOVA................................. 15
6.TRAJNOST I MOGUĆNOST GUBLJENJA KONKURENTE
PREDNOSTI............................................................................... 15
7.ZAKLJUČAK.......................................................................... 16
8.LITERATURA......................................................................... 17
U V O D
Preduzeće obavljajući osnovne funkcije u procesu društvene reprodukcije,djeluje u određenom okruženju s brojnim karakteristikama,promjenama,uticajima na poslovanje.Svakao preduzeće postoji da bi nešto postiglo i na neki način zadovoljilo kupce.Pozitivan poslovni rezultat i jeste cilj svakog preduzeća.Zapravo,cilj svakog preduzeća jeste ostvarivanje trajne rentabilnosti.U obavljanju svoje određene funkcije,orjentiranost preduzeća prema vanjskom okruženju treba biti njegova glavna preokupacija.
Sa svim svojim snagama i slabostima,preduzeća se trebaju prilagoditi promjenama u okolini i na najadekvatniji način odgovoriti na prijetnje i iskoristiti moguće šanse.Svako preduzeće treba da ima svoju koncepciju koja inspiriše aktivnost upravljanja preduzećem.Strategija kao koncepcija ima razrađenu koncentraciju i jasno utvrđenu hijerarhiju.
Izučavanje strateškog menađmenta je danas u svijetu u snažnom zamahu.
U definisanju strateškog menađmenta treba pre svega objasniti značenje same strategije kao i menađmenta.Pojam strategije ima korjene u grčkim riječim,predstavlja vještinu ,praktičnu djelatnost prvobitno vezanu za vrhovnu komandu vojske.Strategija se zapravo sastoji od niza konkurentskih poteza i poslovnih dostizanja,uspješnih izvođenja,te predstavlja:
-specifičan način,
-oblik odlučivanja,te
-set aktivnosti
preduzimanih od strane menađera s krajnjom namjerom ostvarenja ciljeva preduzeća.
Menađeri predlažu i provode strategiju,koja predstavlja jedan menađerski plan,da bi se:
-predlagali i uvodili biznisi,
-jačala konkurentska pozicija preduzeća,
-zadovoljili potrošači,ali i
-postigli ciljevi preduzeća.
U definisanju strategije možemo zaključiti da se pre svega strategijom u velikoj meri utiče na kvalitet preduzeća,dok kada kažemo menađeri i menađment pre svega imamo asocijaciju na način poslovanja,što znači da pojam menađment znači upravljanje,odnosno efikasan način poslovanja.
Efikasan način upravljanja,odnosno menađment kao aktivnost menađera,obuhvata sljedeće menađerske funkcije:
-planiranje,organizovanje,kadrovsko popunjavanje,vođenje i kontrolisanje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta