Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Glagoli u engleskom jeziku". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka ekonomska škola Peć – Leposavić
Odsek-spoljno-trgovinsko poslovanje i carinski menadzment
S E M I N A R S K I R A D
Predmet: Engleski
Tema: Glagoli
Sadrzaj
Glagoli - Verbs
1.Uvod 3
2.Pravilni i nepravilni glagoli 3
3.Prelazni i neprelazni glagoli 4
4.Građenje odričnog oblika glagola 5
5.Građenje upitnog oblika glagola 5
6.Pomoćni glagoli – Auxiliari Verbs 5
6.1Glagol TO BE 5
6.2Glagol TO HAVE 6
6.3Glagol TO DO 7
7.Nepotpuni glagoli – Defective Verbs 8
7.1.Glagol CAN 8
7.2Glagol MAY 8
7.3Glagol MUST 9
7.4Glagol OUGHT 9
8. Glagoli punog značenja 10
9. Present - The Present Tense(sadašnje vreme) 10
10.The Simple Past Tense(prosto prošlo vreme) 12
11.The Past Continuous Tense(prošlo trajno vreme) 13
12.The Present Perfect Tense(sadašnji prefekt) 13
13.The Presen Perfect Continuous Tense(sadašnji trajni perfekt) 14
14.The Past Perfect Tense(pluskvamperfekt) 14
15.The Pas Perfect continuous(trajni pluskvamperfekt) 15
16.Future-The Future Tense(buduće vreme) 15
17.The Future Continuous Tense(trajni futur) 15
18.The Future Perfect Tense(budući perfekt) 16
20.Participles(participi) 16
21.The Gerund(gerund) 17
22.List of Irregular Verbs(lista nepravilnih glagola) 17
23.Literatura 18
Glagoli - verbs
1.Uvod
Glagoli su najvaznije reči u rečenici. Nema potpune rečenice bez glagola.
Glagolima izražavamo:
-radnju ( ro run - trčati, to work - raditi)
-zbivanje (to blow-duvati, to rise - dizati se)
-stanje ( to sleep - spavati, to sit - sedeti)
U engleskom jeziku postoje pravilini i nepravilni glagoli. Kod pravilnih glagola dovoljno je znati infinitiv da bi se izvela sva vremena. Kod nepravilnih glagola za građenje vremena potrebno je znati infinitiv,prosto prošlo vreme i particip perfekta. Zato se nepravilni glagoli uvek daju u ta tri osnovna oblika. Npr.
go (ići) went gone
know (znati) knew known
buy (kupiti) bought bought
hear (čuti) heard heard
Svojstva glagola
Glagoli imaju sledeća svojstva:
jedninu i množinu
lica (tri lica jednine i množine)
vremena (prezent,perfekt,futur...)
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta