Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bar code sistemi i primena u logistici". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Univerzitet u Beogradu
Tehnički fakultet u Boru
Predmet: Logistika
Tema: BAR CODE SISTEM I PRIMENA U LOGISTICI
Bor, 2011
Sadržaj
Uvod
1.0 PREDNOSTI UPOTREBE BAR KODA U INDUSTRIJI
1.1 Povećana tačnost podataka
1.2 Povećana efikasnost
1.3 Doslednost
1.4 Poboljšano rukovanje zalihama
2.0 COST /BENIFIT ANALIZA
3.0 PRINCIP RADA BAR KODA
4.0 BAR KOD I INDUSTRISKA ANALIZA
5.0 NEKE OBLASTI PRIMENE BAR KODA U INDUSTRIJI
5.1 Proizvodnja i bar kod
5.2 Proizvodnja i lanci snabdevanja
6.0 TRENDOVI U PROIZVODNJI I BAR KOD OZNAČAVANJE Zaključak
Literalura
Uvod
Bar kod sistem predstavlja određeni broj vertikalno postavljenih širokih i uskih pruga i praznih polja između njih .Na taj način obavezuju skup liniskih simbola naizmeničnih svetlijh i tamnih modula ,što identifikuju brojnu oznaku proizvoda.Usled neispravnosti bar kod čitača ispod linija bar koda postoje ispisani brojevi.
Prihvatanje bar koda u industriji u proteklih 30 godina dovelo je do razvoja velikog broja industrijskih standarada .Ovakva standardizacija obezbeđuje univerzalnu usaglašenost i laku identifikaciju tovara proizvoda između partnera u okviru lanca snabdevanja isto tako obezbeđuje i pravilno rukovanje proizvodom.
Bar kod je način obeležavanja proivoda nizom crnih i belih linoja koje je moguće posebnim uređajem lako pročitati.Koristi se u procesu identifikacije proizvoda ,vozila,vagona,opreme ,nameštaja,robe u postupku bilo kakvog kretanja kroz određeni prostor.Koristi se svuda gde je potrebno nesto brzo prepoznati.
1.0 PREDNOSTI UPOTREBE BAR KODA U INDUSTRIJI
1.1 Povećana tačnost podataka
Povećana tačnost podataka je najveća motivacija sistema bar koda .kako bi se dobili tačni izveštaji i podaci potrebnoa je izuztna tačnost unetih podataka.imajući u vidu da unos podataka ima glavnu ulogu u radu kompanija ,potrebno je identifikovati granice tolerancije grešaka u unosu podataka.
Bar kod je najbolji alat koji obezbeđuje tačnost podataka i na taj način smanjuje uticaj greške ljudskog faktora.Upravo zbog toga kompanije kod kojih je uticaj greške katastrofalan ,najbolje je koristiti bar kod.
1.2 Povećana efikasnost
Bar kod obezbeđuje savršenu tačnost ,samim tim omogućava radnicima da brže rade i da ne gube tačnost.Sam način obavljanja unosa podataka omogućava kompanijama da tačno vide šta se događa unutar organizacije.
Nekad su radnici unosili ručno podatke čime su gubili na vremenu .Sa bar kodom unos podataka je prilagođen uštedi vremena ,boljoj produktivnosti ,čime se značajno pojednostavljuje sakupljanje ,obrada i praćenje informacija .
1.3 Doslednost
Bar kod omogućava doslednost i predvidivost operacija uz poboljšan kvalitet proizvoda .Auto ID rade sa unapred definisanom brzinom .Upotrebom stadardizovanih bar kod simbola i usaglašenog obeležavanja omogućuje se da je bar kod tako unet razumljiv i prihvatljiv.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta