Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcionarski kapital i finansijska tržišta". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadrzaj
1. FINANSIJSKA TRZISTA
2. AKCIONARSKI KAPITAL
Uvod
Razvijenu tržišnu privredu nemoguce je zamisliti bez razvijenog finansijskog sistema koji mora da omoguci efikasno povezivanje subjekata koji imaju viškove sa jedinicama koje imaju manjkove finansijskih sredstava i kapitala.
Na taj nacin se pomocu njega ostvaruju mnoge ekonomske funkcije.
Razvijeni finansijski sistem podrazumeva postojanje skladne razvijenosti najmanje tri osnovna elementa – finansijskih tržišta, finansijskih institucija i finansijskih instrumenata.
Analiza navedena tri elementa predstavlja bazicnu strukturu predmeta, pri cemu je težište
usmereno ka analizi finansijskih tržišta.
U tom smislu detaljno se analiziraju kako primarna, tako i sekundarna, kako berzanska, tako i vanberzanska tržišta.
Jedan od ciljeva je i detaljno upoznavanje sa pojedinim segmentima finansijskih tržišta, kao što su: tržišta novca, kapitala, derivata, deviza, itd.
U okviru ovoga predmeta cemo upoznati osnove funkcionisanja berzi, berzanskih posrednika i ostalih finansijskih institucija i time seosposobe da što bolje upoznaju mehanizme funkcionisanja tržišne privrede.
1. Finansijska trzista
Finansijsko tržište (engl. financial market, nem. Finanzmarkt) znači mesta, osobe, instrumenti, tehnike i tokovi koji omogućavaju razmenu novčanih viškova i manjkova, tj. novca, kapitala i deviza. Nerazvijena finansijska tržišta svedena su na depozit, kredit i banke. Razvijena tržišta obiluju finansijskim instrumentima, raznovrsnim finansijskim institucijama, složenim finansijskim tehnikama i brojnim finansijskim tokovima. Obično se dele na tržište novca i kratkoročnih hartija od vrednosti, tržište kapitala i devizno tržište.
U praksi postoji mnoštvo tržišta: akcija, obveznica, državnih hartija od vrednosti, kredita, opcijskih i futures tržišta, tržišta potraživanja po kreditnim karticama, leasing poslovima, izvoznim potraživanjima (tržište novca, tržište kapitala, primarno tržište, sekundarno tržište, berza, OTC tržište itd.).
Finansijska tržišta se mogu definisati trojako: tehničko-institucionalno organizovano mjesto gdje se susreću ponuda i tražnja finansijske aktive; cjelokupnost odnosa ponude i tražnje finansijske aktive; cjelokupnost finansijskih transakcija na datom prostoru određenog vremena, pri čemu, da bi došlo do transakcije, u cijeni aktive mora doći do izjednačenja.Finansijska tržišta, idenično ostalim tržištima (roba, proizvoda, rada, ideja, tehnologije, znanja, itd), djeluju u svojim najbitnijim ulogama ili funkcijama: 
Alokativnoj, raspodela i korišćenje, upotreba finansijske aktive za različite potrebe;
Selektivnoj, selekcija potreba za finansijskom aktivom na one koji su više i one koji su manje intenzivne ali i različito platežno sposobne, što se utvrđuje na osnovu tražnje za tom aktivom i cijena po kojima su tražioci spremni da plaćaju aktivu. 
Distributivnoj, raspodjela dohotka, zarada, po principu nagrađivanja uspješnih i kažnjavanja neuspješnih ili manje uspješnih.
Informativnoj, tržište informiše o potrebama za raznovrsnim aktivama i njihovoj ponudi i tražnji, a između ponude i tražnje postoji interakcija, međuzavisnost, pri čemu cijene igraju ulogu povratne sprege.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta