Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ekrani na dodir". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Osijek, ožujak 2008.
SADRŽAJ:
1.Uvod............................................................................2
2.Općenito.......................................................................3
3.Gdje se koriste..............................................................4
Javne informacijske ploče………………………4
Prodajni i restoranski sistemi……………………5
Korisnička samousluga………………………….5
Kontrolni i automatizacijski sustavi…………………6
Učenje korištenjem računala………………………...6
Pomoćna tehnologija……………………………….7
4.Razvoj....................................................................8 – 9
5.Tehnologije........................................................................10
Otpornička tehnologija s 4 žice…………………….10
Otpornička tehnologija s 5 žica………………….....11
Kapacitivna tehnologija…………………………….11
Tehnologija površinskih valova……………………12-13
Tehnologija infracrvenih zraka……………………...13
6.Zaključak...................................................................14
UVOD
Predstavljamo vam seminarski rad iz predmeta inforamtika na temu ekrani na dodir. Puno poznatiji naziv za ovakove ekrane je touchscreen ekrani. Kako i sama riječ kaže radi se o nečem interesantnom i ne toliko prostranjenom u našoj okolini. Vjerovatno negdje izvan naše države i u razvijenijim državama su ovakovi ekrani postali nešto sasvim uobičajeno ali kod nas jos uvijek zauzimaju status nečeg relativno novog i potiču divljenje kod večine ljudi susrečući se s njima.
Slika1. Touchscreen
OPĆENITO
Touchscreen - ovi, ili ekrani osjeljivi na dodir, su kao što im i samo ime govori, uređaji koji reagiraju na dodir. To su ekrani pomoću kojih se dodirom može upravljati raznim drugim uređajima, a najčešće računalima. Na ekranu je prikazan izbornik funkcija koje ekran može "pokrenuti" na računalu. Samo je po sebi jasno da ovakvi uređaji imaju veliku primjenjivost, tj. primjenjivi su u raznim područjima ljudske djelatnosti. Ekrani koji reagiraju na dodir ukidaju potrebu korištenja posebnog uređaja za unos podataka u sustavima u kojima se koriste. Oni objedinjuju funkcionalnost ulaznih u izlaznih uređaja, služe za prikaz izlaznih podataka, tj. rezultata, a istovremeno omogućuju unos podataka i manipulaciju njima. U današnjici postoje različite tehnološke implementacije ekrana koji reagiraju na dodir, a osnovne i najčešće korištene su:
otpornički ekrani osjetljivi na dodir
kapacitivni ekrani osjetljivi na dodir
ekrani koji koriste površinske akustične valove
Kasnije će biti opisani svi tipovi ekrana koji reagiraju na dodir i njihove glavne karakteristike, tj. prednosti i mane.
GDJE SE KORISTE??
Zbog svog, iznimno jednostavnog za korištenje, sučelja prema korisniku, ekrani koji reagiraju na dodir imaju široko područje primjene i u mnogim područjima su baš oni tehnologija izbora. Navesti ću nekoliko primjera ljudske djelatnosti u kojima su ekrani koji reagiraju na dodir pogodni za korištenje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta