Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Organizacija i funkcionisanje crvenog krsta u Kruševcu". Rad ima 17 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET BEZBEDNOSTI
ORGANIZACIJA I FUNKCIONISANJE CRVENOG KRSTA U KRUŠEVCU
U Beogradu, 2010.
SADRŽAJ
ISTORIJA CRVENOG KRSTA................................................................................
PRINCIPI RADA CRVENOG KRSTA……………………………………………
HUMANOST……………………………………………………………………….
NEPRISTRASNOST………………………………………………………………
NEUTRALNOST…………………………………………………………………..
NEZAVISNOST……………………………………………………………………
DOBROVOLJNOST………………………………………………………………..
JEDINSTVO……………………………………………………………………….
UNIVERZALNOST…………………………………………………………………
OSNOVNE FUNKCIJE CRVENOG KRSTA
PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA……
ZAŠTITA U KORIST ŽRTAVA RATNIH I DRUGIH SLIČNIH SITUACIJA……
SLUŽBA ZAJEDNICI………………………………………………………………
AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA KRUŠEVAC………………………………….
DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI……………………………………………
SOCIJALNA AKTIVNOST……………………………………………………………
OKRUŽNA JEDINICA ZA DELOVANJE U NESREĆAMA……………………….
NARODNA KUHINJA…………………………………………………………………
DOBROSUSEDSKA POMOĆ I PROGRAM “BRIGE O STARIMA”……………….
ZDRAVSTVENO PROSVEĆIVANJE STANOVNIŠTVA…………………………
PODMLADAK I OMLADINA CRVENOG KRSTA…………………………………
SLUŽBA TRAŽENJA…………………………………………………………………
CIVILNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA………………………………………………
PRATEĆI PROGRAMI…………………………………………………………………
SARADNJA U REALIZACIJI PROGRAMA………………………………………….
UVOD
Crveni krst je međunarodna, humanitarna organizacija sa sedištem u Ženevi. Osnovao ju je Anri Dinan ( Henry Dunant ).
Na nivou svake države postoji samo jedno Nacionalno društvo ( koje se dele na gradske i opštinske organizacije itd.), a Nacionalna društva se ujedinjuju u Internacionlanu Federaciju Crvenog krsta /Crvenog polumeseca. Uloga Internacionalne Federacije je da doprinese razvoju humanitarnih delatnosti nacionalnih društava, da kordiniše njihovim operacijama pomoći žrtvama prirodnih katastrofa, zemljotresa, poplave, požari...), te da se brine za izbeglice izvan područja sukoba. Zadatak joj je takođe edukacija ljudi o Pokretu ... Međunarodni pokret Crvenog krsta /Crvenog polumeseca čini Međunarodni Komitet Crvenog krsta, koji je osnivačko telo Crvenog krsta. Međunarodni Komitet je neutralan posrednik u oružanim sukobima i nemirima, te pokušava da na osnovu Ženevskih konvencija pruži zaštitu i pomoć žrtvama međunarodnih i građanskih ratova i unutrašnjih nemira. Organizuje bolnice na otvorenom, pomaže ljudima ... U skladu sa svojim humanitarnim radom, Crveni krst takođe radi u korist mira i tolerancije ...
ISTORIJA CRVENOG KRSTA
24. juna 1859. godine, nedaleko od Solferina, malenog mesta na severu Italije, sukobile su se austrijske vojne jedinice sa savezničkom francusko-italijanskom vojskom. Vodila se poslednja bitka za nezavisnost posle koje su austrijanci proterani sa severa Italije; francuski car Napoleon III pritekao je Italiji u pomoć. Krvava bitka koja je trajala 15 sati ostavila je sa sobom 40.000 ranjenih koji su umirali na bojnom polju. Sanitetske službe ne znajući da je bitka započela bile su daleko od ovog prizora. Svega nekoliko lekara, koji su se tu zatekli, trudili su se da sa neznatnim sredstvima pruže pomoć ranjenicima, ali za većinu njih spasa nije bilo. Mladi trgovac iz Ženeve koji se zatekao u blizini bojnog polja, bio je svedok strahovitog prizora. Zvao se Anri Dinan, imao je 31 godinu i bio vođen iznenadnim nagonom da pruži pomoć svima u nevolji. Ali videvši neverovatan broj ranjenika koji su se nalazili oko njega, vrlo brzo je ustanovio da je on sam nemoćan i da neće moći mnogo da učini za njih. Tada spontano pokušava da regrutuje volontere među civilnim stanovništvom Solferina koji su se u početku pokazali vrlo nevoljnim. 
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta