Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkohol i droga u saobraćaju". Rad ima 36 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SAOBRAĆAJNI FAKULTET
DOBOJ
SEMINARSKI RAD
ALKOHOL I DROGA U SAOBRAĆAJU
Doboj, decembar, 2008.
Sadržaj:
1. Uvod.......................................................................................................................3
1.2. Teorija..................................................................................................................7
1.2.1. Mehanizam djelovanja alkohola na čovjeka.....................................................7
1.2.2. Uticaj alkohola na ponašanje vozača..............................................................10
1.2.3. Mehanizam izlučivanja alkohola iz organizma..............................................10
1.2.4. Stanja opijenosti.............................................................................................11
1.2.5. Psihičke i fizičke osobine starenja.................................................................12
1.2.6. Mehanizam djelovanja droge na čovjeka........................................................13
2. Metodologija.........................................................................................................18
2.1. Predmet istraživanja...........................................................................................18
2.2. Ciljevi.................................................................................................................18
2.3. Hipoteze.............................................................................................................18
2.4. Varijable.............................................................................................................19
2.5. Instrumenti.........................................................................................................19
2.6. Procedura i uzorak.............................................................................................20
3. Rezultati................................................................................................................21
3.1. Rezultati dobijeni za alkohol..............................................................................21
3.2. Rezultati dobijenu za drogu...............................................................................25
4. Zaključak...............................................................................................................29
5. Literatura………………………………………………………………………...31
6. Prilozi……………………………………………………………………………32
7. Spisak slika, dijagrama i tabela.............................................................................35
7.1. Spisak slika.........................................................................................................35
7.2. Spisak dijagrama................................................................................................35
7.3. Spisak tabela.......................................................................................................35
1. Uvod
Razvoj ljudskog društva, ekonomski, kulturni i socijalni, skoro uvijek je bio praćen pojavom određenih oboljenja. Veliki broj oboljenja javlja se kao posljedica načina i uslova u kojima ljudi žive i rade.
Današnje vrijeme donosi ubrzani ritam obavljanja svakodnevnih zadataka i obaveza, kako na poslu tako i u porodici, saobraćaju i sl.. To doprinosi pojavi da je više nego ranije, prisutan pojačan psihološki teret koji savremeni čovjek sa sobom nosi.
U želji da ublaži unutrašnju napetost i riješi životne teškoće pred kojima se svakodnevno nalazi, svaki čovjek pribjegava specifičnim mehanizmima adaptacije koji odgovaraju njegovoj ličnosti. Tako će u trenucima poteškoća, različitih osujećenja (frustracija), pojedine neusklađene ličnosti pribjeći upotrebi duhana, alkohola ili opojnih droga, kao sredstvu sa kojim se »rešavaju« problemi. Uzimanje takvih sredstava u početku stvara naviku, koja uz »povoljne« uslove sredine, postepeno rađa bolesnika, ovisnika.
Što se tiče konkretno saobraćaja, alkohol predstavlja najveću opasnost među gore navedenim ovisnostima. Alkohol, bez sumnje, najviše dovodi do saobraćajnih nezgoda. Procenat učešća alkohola na saobraćajne nezgode u nekim zemljma, kao što su SAD i Finska, dostiže skoro 50 %. Alkohol dovodi do težih nezgoda najčešće kod mladih neiskusnih osoba. S obzirom na visok procenat zastupljenosti uticaja alkohola na saobraćajne nezgode i pošto je u vezi sa drugim aspektima socijalnog ponašanja, alkohol predstavlja problem od društvenog značaja.
Dva su najvažnija, negativna uticaja alkohola na čovjeka. Dejstvom alkohola, pogoršavaju se fiziološke sposobnosti: slabi oštrina vida, produžava se vrijeme reakcije, slabi koordinacija i preciznost pokreta, itd. Sa druge strane, pod dejstvom alkohola slabi pažnja, povećava se samouvjerenost, slabi kritičnost i raste sklonost ka rizicima. Ova dva uticaja se pojačavaju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta