Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilans kao osnovni finansijski izveštaj". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA
PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE
Seminarski rad iz predmeta:
Računovodstvo
Naziv seminarskog rada:
Bilans kao osnovni finansijski izveštaj
Novi Sad,Decembar 2011
SADRŽAJ
Vrste bilansa ...................................................................................................................................3
Bilans stanja …………………………………………………………………………...................5
Aktiva ………………………………………………………………………………….………….6
Realna aktiva ………………………………………………………………………………….…..6
Fiktivna aktiva ……………………………………………………………………………………7
Pasiva ………………………………………………………………………..……………………7
Bilans uspeha……………………………………………………………….……………………..8
Dobitak……………………………………………………………………..……………………...9
Gubitak…………………………………………………………………………………………….9
Prikazivanje prihoda I rashoda…………………………………………………………………….9
Sadržaj bilansa uspeha…………………………………………………………………………...10
Poslovni prihod…………………………………………………………………………………..10
Rashod……………………………………………………………………………………………10
Finansijski prihodi……………………………………………………………………………….11
Rezultat poslovanja………………………………………………………………………………11
Raspodela finansijskih razultata…………………………….......................................................12
Metoda obračuna rezultata…………………………………………………………....................12
Metode ukupnih troškova………………………………………………………………………..13
Metoda prodatih troskova ( učinak )……………………………………………………….........13
Literatura…………………………………………………………………………………………14
VRSTE BILANSA
Bilansi se međusobno razlikuju po formi i sadržini, odnosno dele se u zavisnosti od vremena kada se sastavljaju, cilja kada se sastavljaju i zakonske osnove na bazi koje se sastavljaju.
Bilans može biti sastavljen u odnsu na sledeće kriterijume:
1 prema vezi sa knjigovodstvenim računima - bilans stanja i bilans uspeha
prema svrsi iskazivanja bilansa - imovinski bilans, bilans utvrđivanja uspeha i bilans kretanja
prema merodavnosti primene pravnih normi pri bilansiranju - poslovni bilans, poreski bilans
prema području informisanja uz pomoć bilansa - interni bilans, eksterni bilans
prema podacima na osnovu kojih je određen - knjigovodstveni bilans, inventarni bilens, planski bilans
prema dužini bilansnog perioda - početni bilans, međubilans, krajnji bilans
prema tehnici sastavljanja bilansa - bruto bilans, neto bilans
prema broju uključenih bilansa - individualni bilans, zbirni bilans, konsolidovani bilans
prema odnosu sredstava i obaveza - aktivni i pasivni bilans
prema odnosu prihoda i rashoda - uspešan i neuspešan bilans
prema redovnosti sastavljanja bilansa - redovni, specijalni
Osnovni bilansi koji se sastavljaju na osnovu knjigosodstvenih računa su bilans stanja i bilans uspeha.
Bilans stanja i bilans uspeha su dvostrani, sintetički prikazi, izveštaji o poslovanju, sa stanovišta korišćenja, angažovanja i trošenja sredstava proizvodnje
Finansijski izveštaji moraju da sadrže sledeće podatke:
- podatke o sredstvima preduzeća
- podatke o obavezama preduzeća
- podatke o kapitalu preduzeća
- podatke o prihodima i rashodima
- podatke o gotovinskim tokovima
Opšta svrha bilansiranja jeste upoznavanje uspeha i strukture imovine i kapitala. Zbog primene različitih formalnih i materijalnih pravila bilansiranja nastaju različite vrste bilansa koje se razlikuju prema formi i sadržini. Najvažniji kriterijumi prema kojima se razvrstavaju bilansi su: a) veza sa knjigovodstvenim računima i b) pravne norme koje čine osnovu bilansiranja.
Kompletan finansijski izveštaj sadrži:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta