Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza poslovanja preduzeća MENEX DOO Kruševac". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.FAKULTET ZA TRGOVINU I BANKARSTVO
„JANIĆIJE I DANICA KARIĆ“ BEOGRAD
Seminarski rad
Analiza poslovanja preduzeća
„MENEX“ DOO Kruševac
Beograd, Decembar 2011. godine
SADRŽAJ
UVOD ........................................................................................................................... 3.
Osnovni podaci ............................................................................................................................... 3.
Preduzeće u tržišnoj privredi .......................................................................................................... 3.
I- ZAPOSLENI .......................................................................................................... 4.
Radna mesta ................................................................................................................................... 4.
Plata zaposlenog ............................................................................................................................ 4.
II- OSNOVNA I OBRTNA SREDSTVA .................................................................. 5.
III- PROIZVODI I USLUGE PREDUZEĆA .......................................................... 6.
Tržište i konkurencija ........................................................................................... 6.
Osobine proizvoda ............................................................................................. 6.
Tražnja za proizvodima ......................................................................................... 7.
IV- NOVAC ................................................................................................................. 7.
V- EKONOMSKA ANALIZA PREDUZEĆA ......................................................... 8.
Likvidnost ........................................................................................................ 8.
Dobit ............................................................................................................... 8.
VI- POSLOVANJE PREDUZEĆA U VREME INFLACIJE ................................. 8.
BILANS STANJA ....................................................................................................... 9.
BILANS USPEHA ..................................................................................................... 11.
UVOD
Osnovni podaci
Proizvodno-trgovinsko privredno društvo “MENEX” DOO je privredno društveno preduzeće osnovano početkom perioda tranzicije 1992. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Nalazi se u ulici Stevana Visokog br. 3 u Kruševcu. Preduzeće je pravni poslovni subjekat u kojem se obavlja odredjena delatnost u cilju sticanja dobiti. Višegodišnji kontinuirani rast i razvoj, kompanija duguju zaposlenima ovog preduzeća, koju su posvećeni stalnom unapredjenju znanja i veština u oblastima poslovanja koje sačinjavaju portfolio ovog preduzeća.
Preduzeće u tržisnoj privredi
“MENEX” DOO je inokosno preduzeće, što znači privatno vlasništvo 100 %. Inokosna preduzeća su inače poznata kao sektori male privrede. Preduzeće se bavi trgovinom na veliko kamionskim gumama, trgovinom na veliko i malo, ribom i ribljim preradjevinama i otkupom, preradom i izvozom voća. Kamionske gume se uvoze iz raznih zemalja Evropske Unije, a riba se uvozi iz zemalja, pored Evropske unije, i iz zemalja Južne Amerike, Azije. Preduzeće raspolaže trgovinskim objektima na malo u Kruševcu, jagodini, Ćićevcu, Aleksincu i Prokuplju. Otkup voća se vrši od individualnih proizvodjača, a otkupljuje se sledeće: malina, kupina, šljiva, višnja, jagoda, jabuka cvet zove, prerada voća se vrši u hladnjači, a izvoz se obavlja u zemlje Evropske Unije i Rusiju.
Tržišno stanje
Na osnovu ponude i tražnje, tj. tržišnog stanja, ovo preduzeće spade u oligopoliste. Njih karakteriže nekoliko učesnika na strain ponude i mnogo njih na strain tražnje. “MENEX” DOO nije jedino preduzeće koje se bavi ovom delatnošću Oligopolisti proizvode homogene proizvode i međusobno su zavisni. To bi značilo da donošenje odluka od strane jednog prodavca utiče na poslovanje ostalih, sto se najviše primećuje u formiranju cena na tržistu. Naime, preduzeća nisu u stanju da sama formiraju cene, već cene određuju na osnovu datih cena.
I ZAPOSLENI
Radna mesta
U ovom preduzeću je zaposleno 28 radnika, a u sezoni otkupa i prerade voća upošljava se još 50 radnika na odredjeno vreme. U proizvodnji rade radnici sa nižom kvalifikacionom strukom (probir voća, pranje, pakovanje smrznutog voća u pripremljenu ambalažu). Kvalifikovani radnici održavaju mašine, uredjaje i instalacije u fabrici. Komercijalni radnici organizuju otkup poljoprivrednih proizvoda (voće), nabavku repromaterijala i rezervnih delova, kao i prodaju svojih proizvoda na domaćem i stranom tržištu, fakturisanje prodate robe i naplatu, isto kao i radnici finansijskog sektora , koji prate odvijanje procesa dokumentacijom, vrše plaćanja stvorenih obaveza, pripremaju informacije direktoru kako bi on mogao da donosi pravilne odluke. Sastavljaju godišnje finansijske izveštaje , kontaktiraju sa Poreskom upravom i vrše obračun i plaćanje svih zakonskih obaveza.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta