Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za patike". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ:
TOC \o "1-3" \u 1. UVOD PAGEREF _Toc311135299 \h 2
2. TRANSPORT I TOVARENJE PROIZVODA (PATIKA) PAGEREF _Toc311135300 \h 3
2.1. Paket PAGEREF _Toc311135301 \h 4
2.2. Tovarenje na palete i kontejner PAGEREF _Toc311135302 \h 4
2.3. Tovarenje kontejnera na kamion PAGEREF _Toc311135303 \h 6
3. ZAKLJUČAK PAGEREF _Toc311135304 \h 9
LITERATURA PAGEREF _Toc311135305 \h 10
1. UVOD
Tovarno manipulativna jedinica je sastavljena od više manjih jedinica povezanih u jednu celinu, sa odgovarajućim dimenzijama, pri čemu se ona tokom transporta ne menja.
U ovom radu su uzete za primjer patike marke Nike. Uz pomoć CargoWiz programa, u seminarskom radu je prikazano pakovanje i naslaganje ovog proizvoda na najefikasniji način tako da se transportuje veća količina proizvoda i ujedno ostvari veći prihod.
Nike posluje u 45 država izvan SAD. Većina fabrika je u Aziji, uključujući Indoneziju, Kinu, Tajvan, Vijetnam, Pakistan, Filipine i Maleziju.
Cilj rada je da se prikaže koliku ulogu ima tovarno-manipulativna jedinica u saverenom poslovanju.
Predmet rada je formiranje tovarno-manipulativne jedinice za patike marke NIKE.
Strukuru rada čine tri cjeline. U uvodnom dijelu su date osnovne stavke koje navode o čemu se radi u ovom seminarskom radu. U drugom poglavlju prikazana je uloga transporta i način tovarenja proizvoda od paketa do kamiona, uz pomoć CargoWiz softvera. I na kraju u zaključnim razmatranjima dati su osnovni rezulati istraživanja.
2. TRANSPORT I TOVARENJE PROIZVODA (PATIKA)
Transport već odavno ima veliki značaj u sistemu kretanja roba. Tražnja za transportnim uslugama u konkretnom regionu zavisi od razvijenosti svih oblika transporta, njihove integrisanosti u jedinstvenu cjelinu, nivoa cijena po oblicima transporta, asortimana i kvaliteta usluga koje se obavljaju potencijalnim klijentima, prilagođenosti specifičnim zahtjevima klijenata, itd.
Transport je poslednjih 20- tak godina uz pomoć tehnoloških i informacionih promjena značajno doprinio dinamizaciji privrednog života i postao najvažnija karika logističkog lanca. Transportne usluge imaju strategijsku ulogu i primarni značaj u primjeni logistike (koja ima cilj da optimizuje kretanje tereta, odnosno da poveća efikasnost transportnih tokova, preko smanjenja troškova i većeg zadovoljenje korisnika transportnih usluga).
Dimenzije tovarno-manipulativne jedinice moraju biti usklađene sa tovarnim sredstvom, djelovima tovara i da imaju mogućnost prevoza svim vidovima transporta. Proizvod se prvo pakuje u pakete. A kasnije se ti paketi smještaju u kontejnere koji se transportuju do nekog prodavca.
Jedno od najvažnijih pitanja za korisnika transportnih usluga je izbor optimalnog oblika transporta. On zavisi od više faktora, među kojima su najznačajniji:
priroda tereta,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta