Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Formiranje tovarno-manipulativne jedinice za HP štampače". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ:
TOC \o "1-3" \u 1. UVOD PAGEREF _Toc310768528 \h 2
2. HP KOMPANIJA PAGEREF _Toc310768529 \h 3
2.1. Štampači PAGEREF _Toc310768530 \h 3
2.2. Laserski štampači PAGEREF _Toc310768531 \h 3
2.3. Mlazni štampači PAGEREF _Toc310768532 \h 3
3. FORMIRANJE TOVARNO-MANIPULATIVNE JEDINICE ZA HP LASERSKE I MLAZNE ŠTAMPAČE PAGEREF _Toc310768533 \h 5
3.1. Tovarenje laserskih štampača na palete PAGEREF _Toc310768534 \h 5
3.2. Tovarenje mlaznih štampača na palete PAGEREF _Toc310768535 \h 6
3.3. Tovarenje paleta sa laserskim i mlaznim štampačima na kontejner PAGEREF _Toc310768536 \h 7
3.4. Tovarenje kontejner a na kamion PAGEREF _Toc310768537 \h 9
4. ZAKLJUČAK PAGEREF _Toc310768538 \h 11
LITERATURA PAGEREF _Toc310768539 \h 12
1. UVOD
HP je tehnološka kompanija aktivna u više od 170 zemalja širom sveta. Nijedna druga kompanija ne nudi tako cjelovit spektar tehnoloških proizvoda kao HP. Ona obezbjeđuje infrastrukturu i poslovne mogućnosti u spektru od ručnih računara do nekih od najmoćnijih superračunara na svijetu.
Potrošačima nudi širok spektar proizvoda i usluga, od digitalne fotografije do digitalne zabave, i od računarstva do kućne štampe. Sveobuhvatnost ponude omogućava da na specifične potrebe potrošača odgovori pravim proizvodima, uslugama i rešenjima.
Za primjer ovog rada su uzeti HP štampači sa laserskim i mlaznim štampanjem, a razlog zbog koje je ovaj primjer jeste što je HP kompanija jedna od vodećih kompanija u svijetu.
Cilj rada je da se prikaže formiranje i način rada tovarno-manipulativna jedinica za HP štampače.
Predmet rada je formiranje tovarno-manipulativne jedinice za HP štampače.
Strukuru rada čine četiri poglavlja. U uvodnom dijelu definisan je cilj i predmet rada. Drugo poglavlje posvećeno je HP kompaniji i karakteristikama štampača koji su uzeti za primjer. Primjer formiranja tovarno-manipulativne jedinice za laserske i mlazne štampače prikazan je u trećem poglavlju. U zaključnim razmatranjima dat je pogled na savremeno poslovanje i značaj savremenih softvera kao što je CargoWiz.
2. HP KOMPANIJA
HP je osnovan 1939. Sedišta kompanije je u Palo Altu u Kaliforniji. Meg Whitman je izvršni direktor i predsednik. HP je najveća IT kompanija na svijetu sa ukupnim prihodom od 127,2 milijardi USD u fiskalnoj 2011. godini.
2.1. Štampači
Štampač je uređaj kojim se podaci (slika, tekst ili oboje) ispisuju sa računara na papir. Sa digitalnim fotoaparatima pojavili su se štampači koji ne koriste računar za ispisivanje slika, već je moguće odštampati sliku direktno iz memorije fotoaparata.
2.2. Laserski štampači
Laserski (engl. Laser) štampači štampaju na papir pomoću lasera, koji osvetljava bubanj i time naelektriše površinu bubnja. Zatim bubanj prolazi kroz toner gde se na naelektrisane djelove bubnja lijepe fine čestice mastila u prahu, papir prelazi preko bubnja i prah ostane na papiru. Na kraju papir prolazi kroz grijač koji zapeče prah na papiru. Najefikasniji je u ispisivanju tekstova, jer postiže mnogo veće brzine od igličnih štampača (od 4-20 stranica u minuti). Postoje i laserski štampači u boji.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta