Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biosfera, ekosistem i Biocenoza". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
ŠABAC
Odsek- Agromenadžment
Seminarski rad iz Ekologije
Tema:
Biosfera,ekosistem i biocenoza
Vesna Milošević
Šabac
Maj 2010
Sadržaj:
Uvod 1.
1.Polje rada ekologije 2.
1.1Grane ekologije 3.
2.Biosfera i bioraznovrsnost 4.
3. Ekosistem 5.
3.1.Koncept ekosistema
3.2.Dinamika i stabilnost 6.
3.3.Prostorni odnosi i podela teritorije 7.
3.4.Produktivni ekosistem 8.
3.5.Ekoloski poremecaj 9.
3.6.Interakcija zivih bica 10.
3.7.Proticanje energije i kruzenje materije 11.
4.Biocenoza
4.1.Osobine biocenoze
4.2.Kvalitativan i kvantitativan sastav 12.
4.3.Vremenske promene
4.4. Odnosi ishrane
Literatura 14.
1.
UVOD
Čovek je od samih pocetaka svoga postojanja bio svestan znacaja i uloge sredine koja ga okruzuje i koja mu pruza osnovne uslove za zivot.Kao i druga ziva bica na Zemlji covek je vezan za celokupnu nezivu i zivu prirodu koja cini sastavni deo prirodnog okvira njegovog zivota.
Ekologija je posebna nauka koja proucava odnose zivih bica (biljaka i zivotinja) i zivotnih zajednica (biocenoza) prema nezivoj i zivoj prirodi.
Ime nauke potice od grckih reci « ojkos « sto znaci dom-staniste i «logija « sto znaci znanje,ucenje,nauka. Termin «ekologija« prvi put je upotrebio nemacki biolog Ernest Hekel 1866 g.U laickoj javnosti se ovaj termin cesto koristi kao sinonim za pojam zastite zivotne sredine sto nije ispravno jer je zastita zivotne sredine samo jedna od oblasti kojima se bavi ekologija .
U sustini,ekologija je naucna disciplina koja proucava raspored i rasprostranjenost zivih organizama i bioloske interakcije izmedju organizama i njihovog okruzenja.
Okruzenje (zivotna sredina) organizama ukljucuje fizicke osobine,koje sumarno mogu da se opisu tzv. abiotickim faktorima kao sto su klima i geolosko uslovi geologija,ali takodje ukljucuje i druge organizme koji dele sa njim njegov ekosistem odnosno staniste.
2.
1. Polje rada ekologije
Ekologija koja se obicno smatra granom biologije ,opsta je nauka koja proucava ziva bica (organizme).Organizmi mogu biti proucavani na mnogim razlicitim nivoima,od proteina i nukleinskih kiselina ( u biohemiji i molekularnoj biologiji),do celija (u celiskoj biologiji),jedinki (u botanici,zoologiji i ostalim slicnim naukama),i konacno na nivou populacije,zajednica i ekosistema do biosfere kao celine,zadnje navedeni nivoi su glavni predmeti ekoloskih istrazivanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta