Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Borba u susretu". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Војна академија
135. класа ЛОГ-2
Борба у сусрету
СЕМИНАРСКИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА ОПШТА ТАКТИКА
Кандидат Ментор
кадет мајор
Никола Николић Александар Милић
САДРЖАЈ
Увод
1. Појам и услови под којим долази до борбе у сусрету.....................................1
1.1. Карактеристике борбе у сусрету........................................................................3
Припрема борбе у сусрету.................................................................................3
1.3. Услови за постизање успеха у борби у сусрету................................................4
2. Ангажовање и задаци јединица територијалне одбране..................................7
3. Дејство дивизиона у борби у сусрету.................................................................8
4. Командовање и организовање везе....................................................................8
5. Закључак.................................................................................................................9
Литература..................................................................................................................10
Увод
Кроз овај семинарски желео бих да Вас упознам и ближе представим појам борбе у сусрету као и њене основне карактеристике.
Борба у сусрету је такав облик борбе који настаје када се противничке снаге крећу једна ка другој на фронту, у властитој или непријатељској позадини.
Бројне су околности у којима настаје овај вид борбе: за време марша, подилажења, гоњења, за време извођења појединих облика маневра и друго.
Карактеристике борбе зависе од структуре оружаних снага и усвојене стратегије оружане борбе а одликујe се недовољно јасном ситуацијом и њеним наглим променама, брзом одлучивању, брзом извођењу борбених дејстава итд.
Због тога што су моју пажњу одувек привлачиле битке, начин њиховог војевања, смеле и лукаве одлуке војсковођа које су их учиниле највећим кроз историју, одлучио сам се на израду овог семинарског рада.
Надам се да ћете кроз овај семинарски успети да се боље упознате и заинтересујете да нешто више научите о појму борбе у сусрету.
1. Појам и услови под којим долази до борбе у сусрету
Када се противничке снаге крећу једна ка другој, односно изненада сукобе (на фронту, у властитој или непријатељској позадини) долази до борбе у сусрету.
Борба у сусрету може се изводити на фронту, на привременој запоседнутој територији и у властитој позадини, у различитим условима када се јединица креће ради извршења задатка.
Борба у сусрету настаје у следећим околностима:
за време марша, подилажења или гоњења;
у нападу на десант;
у окружењу;
при пробоју из окружења и приликом искоришћавања или затварања бреше;
при извођењу појединих облика маневра (обилазак, обухват, удар из позадине итд);
при увођењу резерви (ешелона), ради развијања успеха у нападу, односно у одбрани ради заустављања непријатељевог продора;
у току активних дејстава у одбрани, довођења снага за борбу против ваздушног десанта и сл.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta