Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Travnjak na Banjici - elaborat". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


1.УВОД
1.1 Циљ и задатак рада:
Елаборатом се обрађује и детаљно анализира површина блоковског зеленила на Бањици.Циљ је одредити план неговања и одрзавања тако да површина има највећи степен функционалности.Потребно је да постоји метод рада који се састоји из следећих фаза:
-прикупљање постојећих података
-опсервација терена
-анализа прокупљених података
-предмер и предрачун
1.2 Категорије травњака:
Са гледишта постанка травњаци се могу поделити на природне и вештачке.
Природни се деле на:
-параклиматогене
-климатогене
Са гледишта времена постанка деле се на:
-примарне природне травњаке
-секундарне природне травњаке
У вештачке травњаке сврставамо:
-сејане ливаде и пашњаке
-обичне парковске травњаке
-партерне травњаке
-спортске травњаке
-специјалне травњаке
-репрезентативне травњаке
-све травњаке које срећемо у урбаном подручју настале човековим утицајем.
1.3 Улога и значај травњака:
Травњак је важан елемент зелене површине и има вишеструки позитиван утицај.Травњаци су идеално место за одмор и рекреацију.
1.3.1 Санитарно-хигијенски значај:
Дитектно утиче на микроклиму и ублажавању температурних екстрема,чинећи вреле летње и мразне зимске дане подношљивијим.Многи огледи указују на то да температура ваздуха иѕнад травњака у просеку има нижу вредност ѕа 1-6⁰Ц изнад плочника,док је истовремено влажност околног ваздуха изнад травњака и до 25% виша.Велики значај је у везивању земљишта и спречавању ерозионих процеса.Утиче и на знатно ређе јављање секундарних рефлекса(одбијање директних сунчевих зракова о глатке површине).Такође,имају улогу у ублажавању градског шума,ова улога травњака нарочито је важна у зонама интензивног саобраћаја.
1.3.2 Декоративни значај:
У градским зеленим површинама отворено земљиште је извориште блата,прашине и корова.Слободне зоне временом постају депоније комуналног отпада.Све зелелене површине теба и формално да буду зелене и овде је травњак најдрагоценија група украсног биља.
1.3.3 Социјални значај:
Представља деловање травњака у оплемењивању околине и побољшању просторних услова који доприносе да људи чешће буду заједно,да се срећу,упознају се и разговарају.Травњак овакве манифестације технички,формално омогућује и олакшава.
1.3.4 Травњаци у несељу и ван њега:
Травњаци се у граду морају косити много чешће.Редовно заливање и прихрањивање,уклањање корова и шупљина је обавезно.Подручја ван града се мање или више редовно косе,она се заливају,прихрањују ретко,само колико је нужно.Овај тип травњака,ливадски,функционалан је и кад је трава висока.
2.УСЛОВИ СРЕДИНЕ
2.1 Орографски услови
Површина блоковског зеленила на Бањици,Булевар Ослобођења(бр.114-136) налази се на равној површини,са благим падом,највиша кота терена износи 186.33 а најнижа 180.15н.в.
2.2 Климатски услови
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta