Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Uzroci i posledice procesa globalizacije". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU
Uzroci i posledice procesa globalizacije
Seminarski rad iz predmeta:
Sociologija i osnovi bezbednosti
Mr Ivana Ilić-Krstić
Niš, 2011
Sadržaj
Uvod..................................................................................................................................1
1. Globalizacija i globalizam..........................................................................................2
2. Dimenzije globalizacije..............................................................................................4
2.1. Ekonomska dimenzija...........................................................................................4
2.2. Politička dimenzija...............................................................................................5
2.3. Dimenzija životne sredine....................................................................................5
2.4. Društvena dimenzija.............................................................................................6
2.5. Kulturalna dimenzija............................................................................................6
3. Uzroci globalizacije....................................................................................................7
4. Posledice globalizacije...............................................................................................8
4.1. Pozitivni aspekti globalizacije................................................................................9
4.2. Negativni aspekti globalizacije...........................................................................10
Zaključak.........................................................................................................................14
Literatura.........................................................................................................................15 Uvod
Globalizacija potiče od engleske reči „the globe“ što znači Zemlja, zemaljska kugla, okruglo ili loptasto nebesko telo, pri čemu globalizacija obuhvata sve društvene procese i odnose koji imaju planetarni karakter, koji se manifestuju u svim aspektima svetskih zbivanja.
Tempo promene u modernom dobu, i to u svim sferama čovekove delatnosti, posebno je uočljiv kroz stope tehnološkog razvoja i beskrajnu raznovrsnost pronalazaka i proizvoda o kojima u prošlosti nije moglo ni da se pomisli.
Više no bilo koja generacija pre nas, mi se danas suočavamo sa neizvesnom budućnošću. Istina, uslovi života prošlih naraštaja nisu uvek bili povoljni: ljudi su bili prepušteni na milost i nemilost prirodnih stihija — katastrofa, kuge, gladi. Ali, iako smo mi danas pošteđeni mnogih nedaća, moramo se suočavati sa društvenim promenama koje smo sami stvorili, a koje imaju veliki uticaj na sve aspekte naših života.
1. Globalizacija i globalizam
Globalizacija je sve češći pojam u suvremenoj sociologiji, politologiji i ekonomskim znanostima, no tek od nedavno se pojam globalizacije javlja kao nova sociološka i politološka teorija.Globalizacija je sve češći pojam u savremenoj sociologiji, politikologiji i ekonomskim naukama, no tek od nedavno se pojam globalizacije javlja kao nova sociološka teorija. Sociološki koncept globalizacije javlja se kao reakcija na neomarksističke teorije svjetskog sustava (Walerstein, 1974/1989), teorije ovisnog razvitka (Cardoso, 1973) i imperijalizma (Amin, 1971), koje su za neuspjeh razvitka trećeg svijeta okrivljavale svjetski kapitalistički sustSociološki koncept globalizacije javlja se kao reakcija na neomarksističke teorije svetskog sistema, teorije zavisnog razvitka i imperijalizma, koje su za neuspeh razvoja Trećeg sveta okrivljavale svetski kapitalistički sistem. Izvorište koncepcije globalizacije je u modernizacijskoj teoriji WW Rastowa i Talcotta Parsonsa u čijem je temelju optimističko vjerovanje u mogućnost razvitka Trećeg svijeta, pod uvjetom da slijedi modernizacijska iskustva Zapada. Polazeći od Parsonsova pristupa modernosti kao društvenog procesa koji se odvija na globalnoj razini, Ronald Robertson, je u 80-tim i 90-tim godinama razvio cjelovitu teoriju globalizacije koja je za njega analitička shema na temelju koje se mogu misliti i opisati pojave koje imaju nadnacionalno (univerzalno svjetsko) značenje. 11 Izvor koncepcije globalizacije je u modernizacijskoj teoriji Talkota Parsonsa, u čijem je temelju optimističko verovanje u mogućnost razvoja Trećeg sveta, pod uslovom da sledi modernizacijski iskustva Zapada. Polazeći od Parsonsovog pristupa modernosti kao društvenog procesa koji se odvija na globalnom nivou, Ronald Robertson, je u 80-tim i 90-tim godinama razvio celovitu teoriju globalizacije koja je za njega analitička šema na osnovu koje se mogu misliti i opisati pojave koje imaju nadnacionalno (univerzalno svetsko) značenje.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta