Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "FIATA savez". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.1. UVOD
Kao i u svim drugim privrednim granama i špediteri se udružuju radi zaštite sopstvenih interesa. Udruženja nastaju na nacionalnom, ali i globalnom nivou. Prva strukovna udruženja nastala su još 1908. godine u Bazelu.
Brojni su razlozi udruživanja, a među najznačajnijim mogu se navesti sljedeći:
•unapređenje djelatnosti,
•zajedničkim nastupom pred državnim organima i drugim strukovnim udruženjima,
•razvijanje dobrih poslovnih odnosa,
•sprečavanje nelojalne konkurencije i monopola,itd.
Mogu se izdvojiti tri nivoa udruživanja špediterskih poduzeća:
•nacionalna i poslovna udruženja,
•regionalna – višenacionalna udruženja,
•Međunarodni savez špediterskih udruženja
Nacionalna udruženja špeditera prave i izdaju „opšte uslove poslovanja”, kojima regulišu pravni položaj, prava i obaveze špeditera, nalogodavaca i drugih učesnika spoljno trgovinskog poslovanja.
Slično špediterskim kompanija udružuju si i agenti u pomorskom i rječnom transportu.
Agenti formiraju svoja udruženja radi lakšeg sporazumjevanja sa nalogodavcima
(naručiocima poslova), državnim institucijama i drugim učesnicima u poslu.
Na nivou udruženja može biti definisana zajednička poslovna politika; zajednička obrada tržišta;zajedničko planiranje; uzajamno obaveštavanje.
Ovim seminarski radom želi postići nova znanja o Međunarodnom savezu špediterskih udruženja-FIATA, njenu primjenu i njenu svrhu u svakidašnjem životu.
2
2. MEĐUNARODNI SAVEZ ŠPEDITERSKIH UDRUŽENJA – FIATA SAVEZ
FIATA je međunarodni savez špediterskih udruženja (skraćenica od francuskog:
¸ 2.1. Ciljevi FIATA saveza su:
•težnja i bolja saradnja nacionalnih udruženja špeditera,
•standardizacija postupaka, procedura, obrazaca, a samim tim i nivoa znanja i usluga
koje pružaju špedicije,
•razmjena iskustava i poslovnih veza,
•zaštita interesa špeditera, promovisanje i predstavljanje djelatnosti na,
ekspertskim skupovima međunarodnih organizacija,
•upoznavanje privrede i javnosti sa uslugama koje pruža špedicija.
2.2 Organizaciona struktura FIATA saveza
Rad FIATA saveza obavlja se kroz aktivnosti Generalne skupštine, upravnog odbora,
savjetodavnog tijela i radne grupe. Generalna skupština odlučuje o najvažnijim pitanjima vezanim za organizaciju i struku i bira ostale organe. U njoj su zastupljeni svi članovi.
Sastaje se jednom godišnje, na Kongresima FIATA . Upravni odbor, sekretarijat i
predsjednik vode organizaciju, operativno. Bira ih generalna skupština, kojoj odgovaraju.
Instituti se bave tehničkim pitanjima vezanim za pojedine oblasti.
U okviru instituta postoje stalne radne grupe.
Postoje tri instituta:
1. institut za avio špediciju,
2. institut za carinska pitanja,
3. institut za multimodalni transport.
•savjetodavno tijelo za opasne materije,
•savjetodavno tijelo za informacione tehnologije,
•savjetodavno tijelo za pravna pitanja,
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta