Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Upravljanje farmaceutskim otpadom". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УВОД
У овом семинарском раду су представљени начини правилног поступања фармацеутским отпадом, као и њихов значај. Ти начини управљања су у складу са заштитом животне средине.
У пет поглавља су дате смернице за правилно управљање фармацеутским отпадом. Прво поглавље садржи дефинисање и особине фармацеутског отапада. Друго поглавље дефинише отпад из фармацеутске индустрије, а садржи и класификацију фармацеутског отпада. Треће поглавље садржи дефинисање процеса управљања тим отпадом, као и принципе који чине стратегију управљања фармацеутским отпадом из фармацеутске индустрије. У четвртом поглављу се наводе методе третмана поменутог отпада, категорије сортирања које захтевају различите методе третмана, као и утицај фармацеутског отпада на животну средину. Пето поглавље обухвата законску регулативу.
1. ДЕФИНИЦИЈА И ОСОБИНЕ ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА
Под фармацеутским отпадом се у ширем смислу подразумева отпад који настаје у производњи и промету лекова и помоћних лековитих средстава.
Проблематика лекова је уређена кроз Закон о производњи и промету лекова (Сл. лист СРЈ, бр. 19/93) који дефинише члан 2:
“...Лекови, у смислу овог закона, јесу производи за које је научно и по поступку прописаном овим законом утврђено да се могу примењивати на људима, односно животињама, у одређеним количинама и на одређен начин, ради откривања, спречавања, сузбијања и лечења болести, односно ради постизања других оправданих медицинских циљева.”
Фармацеутски отпад представља специјалан проблем међу отпадним материјама и по месту настанка се може категорисати као комунални, специјални и опасан отпад. Парадокс који се односи на фармацеутски отпад је да се он може категорисати као било који од наведене три категорије, зависно од његовог порекла: фармацеутски отпад из домаћинстава – комунални отпад, болнички отпад категорисан као специјални или опасан и индустријски фармацеутски отпад категорисан као опасан.
2. ОТПАД ИЗ ФАРМАЦЕУТСКЕ ИНДУСТРИЈЕ
Технолошки процеси у фармацеутској индустрији укључују производњу лековите компоненте
(израду), њену екстракцију, потребну прераду, пречишћавање и њено паковање у погодан облик који ће се користити као лековити производ за људску и животињску употребу. Свака од наведених фаза може емитовати загађујуће материје у околину (ваздух, воду и земљиште).
Фармацеутски производи се јављају у различитим појавним облицима: [4]
чврсти: капсуле, таблете, прашкови;
течности (које се налазе у форми раствора, суспензија, емулзија, гелова или инјекционих раствора);
получврсти: кремови (емулзија уља у води) и масти (емулзија воде у уљу);
4. аеросоли (који садрже продукте који се инхалирају или продукте који су погодни за спољну употребу).
Главне групе лекова који се производе су следеће: [4]
антибиотици (као што су пеницилин, стрептомицин, хлорамфеникол, итд.);
други синтетички лекови који укључују сулфо и анти-туберкулозне препарате,
аналгетици, анестетици и антималарици;
витамини;
синтетски хормони;
хормони;
препарати биљног порекла као што су кинин, стрихин и бруцин, еметин;
вакцине и серуми;
друге фармацеутске хемикалије као што су соли гвожђа, сахарин, итд.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta