Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Basic i Qbasic". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sadržaj:
1. UVOD.......................................................................................................................3
2. ŠTO JE BASIC?.......................................................................................................4
2.1 POVIJEST BASIC-a.........................................................................................4
2.2 KAKO FUNKCIONIRA BASIC......................................................................4
2.3 OSNOVNE NAREDBE....................................................................................5
2.4 UVJETI..............................................................................................................6
2.5 NAREDBA BEZUVJETNOG SKOKA............................................................6
2.6 NAREDBA VIŠESTRUKOG PRIJELAZA......................................................7
2.7 FOR PETLJA.....................................................................................................7
3. POJAM QBASIC......................................................................................................8
3.1 KAKO FUNKCIONIRA QBASIC...................................................................8
3.2 NAJČEŠĆE NAREDBE...................................................................................9
3.3 MATEMATIČKE RADNJE.............................................................................9
4. ZAKLJUČAK..........................................................................................................10
LITERATURA
1.UVOD
ŠTO JE BASIC ?
Programski jezik BASIC je jezik opće namjene, osmišljen za poduku i obrazovanje programera, a najširu uporabu je našao kod osobnih računala. Njegova svrha je pravljenje jednostavnih programa i simulacija, a do danas postoji veliki broj verzija različitih proizvođača kao što su Microsoft, Borland i dr. Raznolike verzije su implementirane gotovo na svim računalnim sustavima,a najviše se rabi verzija Microsoft BASIC-a.
Prva osobna računala imala su BASIC u ROM memoriji, dok još nije bilo operativnih sistema, a za trajno pohranjivanje podataka nisu se koristili diskovi, nego audio kasete i magnetne trake. Do današnjih dana je razvijen velik broj varijanti ovog programskog alata, razlike među njima su male, a svode se na različitu sintaksu pojedinih naredbi te uvođenje novih instrukcija koje ne postoje u prethodnim verzijama.
2.1 POVIJEST BASIC-a
KAKO FUNKCIONIRA BASIC
Funkcioniranje BASIC-a se najbolje objašnjava pojmom varijabli. Varijable su promjenjive vrijednosti i služe nam za olakšavanje kodiranja programa, svaka varijabla ima svoje ime i vrijednost. Dakle kada želimo upotrijebiti neku riječ više puta tijekom rada u programu, ne moramo pisati tu riječ, već joj možemo dodjeliti ime te svaki puta kada upotrijebimo dodjljeno ime, na ekranu će nam se ispisati riječ. U programu razlikujemo numeričke (brojevne) i znakovne varijable.
Numerička varijabla ima brojevnu vrijednost, točnije može sadržavati samo znakove 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, i točku (.) umjesto zareza (,).
U starijim verzijama BASIC-a naredbe su se označavale brojevima iz praktičnih razloga i to na njihovom početku, jer nije bilo editora za uređivanje teksta programa. Numeriranje naredbi je započinjalo brojem 10, 20, 30 te tako redom, a ako je bilo potrebno dodati naredbu između 20 i 30, dodali bi je pod brojem 25, te bi ona bila uvrštena redosljedno na mjesto koje joj pripada.
OSNOVNE NAREDBE
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta