Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aves - Ptice". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Sadržaj:
1. Uvod 2 2. Poreklo 3 3. Klasifikacija 3 4. Građa 4 4.1. Pokrov tela 4 4.2. Skelet 5 4.3. Mišići 6 4.4. Nervni sistem i čula 6 4.5. Sistem za varenje 6 4.6. Disanje 7 4.7. Krvni sistem 7 4.8. Razmnožavanje 7 5. Osobine 8 5.1. Letenje 8 5.2. Mitarenje 9 5.3. Ponašanje ptica 10 5.4. Migracije, seoba ptica 10 6. Zaključak 11 7. Literatura 13
Uvod
Naučna disciplina biologije koja se bavi proučavanjem ptica (lat. Aves) zove se Ornitologija. Ljudi koji se bave proučavanjem ptica nazivaju se ornitolozi. Reč ornitologija potiče iz grčkog jezika. Prvi deo reči, ornithos znači „ptica“, dok logos znači „nauka“.Neki drevni grčki pisci su uvideli da ptice nestaju tokom jednog dela godine, ali nisu znali koji je uzrok tome. Ova „zagonetka“ je rešena tek tokom 19. veka kada su ornitolozi tog doba utvrdili da se ptice sele. Zanimanje za ptice je imalo pozitivne posledice, jer su se do danas oformila mnoga društva za zaštitu ptica. Prvo takvo društvo je nastalo u Britaniji 1889. godine i to je bilo Kraljevsko društvo za zaštitu ptica (engl. The Royal Society for the Protection of Birds/RSPB). Danas je ornitologija visoko razvijena nauka. Ornitolozi proučavaju morfologiju i anatomiju ptica, dakle njihove osobine, kao i srodničke odnose među njima, ponašanje, staništa i ekologiju uopšte. Primenjena ornitologija se bavi i uzajamnim odnosima ljudi i ptica. Na primer, kako ptice mogu da prenesu bolesti na ljude, kako utiču na poljoprivredna dobra, ali i kako čovek uništavanjem staništa i krivolovom smanjuje populacije ptica i čak ugrožava opstanak čitavih vrsta.
Poreklo
Ptice vode poreklo od gmizavaca, malih dinosaurusa koji su se kretali trčeći na zadnjim nogama dok su prednji udovi bili uzdignuti i nisu služili za kretanje. Kod njih se razvila razapeta koža male površine sa ulogom padobrana. Od njih su nastali džinovski krilati gmizavci (pterosauri). Kožasta krila su imala nedostatke: teško su se sklapala sletanjem na zemlju, uz mogućnost kidanja posle čega se više nisu mogla koristiti za letenje. Zbog toga se u evoluciji problem kožastih krila rešava onima koja su pokrivena perjem. Direktnim precima smatraju se izumrli gmizavci po osobinama slični sa prapticama iz jure, iz rodova Orintozuhus i Euparkeria koji su pripadali redu Pseudozuhia. Jurske praptice se smatraju bočnom granom u evoluciji. Prave ptice su se pojavile u kredi i od današnjih ptica se razlikuju samo po tome što su imale zube.
Klasifikacija
Carstvo: Životinje (Animalia)
Tip: Hordati (Chordata)
Podtip: Kičmenjaci (Vertebrata)
Klasa: Ptice (Aves)
Stara klasifikacija
Stara klasifikacija delila je ptice u osam redova: pevačice, golubovi, koke, puzačice, grabljivice, plovuše, štakare i trkačice.
Nova klasifikacija
Staru klasifikaciju je smenila nova, prirodnija, ali i složenija klasifikacija, prema kojoj su price podeljene u tri potklase sa nekih dvadesetak redova:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta