Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "IDeje o ujedinjavanju Europe". Rad ima 27 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ :
1. Europa i ideja o ujedinjenju kroz povijest...........................................3
2. Modeli ujedinjavanja Europe...............................................................4
2.1. Paneuropski model
2.2. Hitlerov Model Europe
2.3. Europa domovina
2.4. Velika Europa
2.5 Mitteleuropa
2.6. Federalisički model
3. Put stvaranja Europske Unije ..............................................................8
3.1. Zajednice i ugovori
3.1.1. Formiranje Zajednice za ugljen i čelik
3.1.2. Formiranje Europske ekonomske zajednice
3.1.3. Prvo proširenje i stvaranje monearne unije
3.1.4. Stvaranje pojma Zajedničkog tržišta
3.2. EZ postaje EU
4. Proširenje EU.......................................................................................13
5. EU i njene institucije............................................................................14
5.1. Vijeće ministara
5.2. Europsko vijeće
5.3. Europski parlament
5.4. Europska komisija
5.5. Sud pravde Europske unije
5.6. Odbor revizora
5.7. Odbor za ekonomska i socijalna pitanja
6. Odnosi EU i Republike Hrvaske.........................................................17
6.1. Kronološki pregled odnosa EU i Republike Hrvaske
6.2. Proces stabilizacije i pridruživanja
6.3. Pakt o stabilizaciji
6.4. Zajednička konzultativna skupina RH - EU
6.5. Zagrebački Summit
6.6. Sporazum o stabilizaciji i udruživanju
6.7. CARDS
6.8. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
7. Zaključak .............................................................................................26
8. Popis literature.....................................................................................28
1. Europa i ideja o ujedinjenju kroz povijest
Europa dolazi od riječi «erab» i znači zalazak sunca, što se izjednačuje s pojmom zapada. Nasuprot tome je pojam istoka - orient. Povijesni razvoj kontinenta, koji je nazvan Europa područje je vječne borba između te dvije suprotnosti i koja, u neku ruku, traje i danas. No te dvije suprotnosti su tokom povijesti stvorile i jedno polje jedinstva i to je ono po čemu je naš kontinent jedinstven. To je kultura. Umjetnost i duh, filozofija, znanost i nacionalne književnosti doživljavaje se kao točke svojevrsne europske kohezije. Nasuprot tome su polje interesa, a donekle i politike, polja europskog nejedinstva.
O tome govore i različite podjele unutar Europe kroz povijest. Prva i najznačajnija je vjerski raskol koji se dogodio 1054. godine kada je crkva podijeljena na zapadnu i istočnu. Primjeri u novije vrijeme doba su propasti Austrougarskog i Ruskog carstva. Na području Ruskog carstva uspostavljena je 1917. godine lijeva totalitarna diktatura. U drugom svjetskom ratu, koji je bio vrhunac sukoba ideologija, zemlje Europe su se našle podijeljene. Nakon rata nastaje nova realnost, koja je utemeljena još 1943., a koja će egzistirati do 1989. godine. Primjer je podjela Njemačke i Europe na dvije interesne sfere. Povijest Europe možemo promatrati i kroz povijest ratova, pa je i današnji zemljovid Europe rezultat tih ratova i osvajanja.
Osim ratova i djeljenja bilo je kroz povijest i primjera odnosno ideja o ujedinjenju Europe, sa i bez sukoba. Već se 800. godine u vrijeme Karla Velikog, počinje formirati feudalno – jedinstveno lice europskih zemalja sa željom za smanjenjem suprotnost Istoka i Zapada, tj. latinske i bizantske kulture.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta