Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Zlatni rez". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


NAZIV FAKULTETA
SEMINARSKI RAD
ZLATNI REZ
PREDMET
IME I PREZIME
MJESTO I DATUM
SAŽETAK
Teorija zlatnog reza započela je još u antičko doba, a svoj procvat doživjela je u renesansi, kada su umjetnici i matematičari tražili savršenstvo u kompozicijama poznatih struktura. Nakon više stoljeća teorije smatra se da je zlatni rez najsavršeniji rez u prirodi, potpuno savršen ljudskom oku, harmonija između izrazite preciznosti i kaotične nesavršenosti.
Ključne riječi: zlatni rez
ABSTRACT
The theory of the golden section began in ancient times, has experienced a boom in the Renaissance, when artists and mathematicians looking for perfection in the composition of known structure. After several centuries of the theory is considered to be the golden ratio in nature the most perfect cut, fully perfect human eye, the harmony between the extreme precision and chaotic imperfections.
Keywords: golden ratio
S A D R Ž A J:
1. Uvod
Povijest zlatnog reza na području umjetnosti započinje u starom Egiptu, i tu odmah dolazi do problema. Egipćani su upotrebljavali zlatni presjek, a nisu ni znali znali. Do tog se zaključka došlo zbog toga jer se nigdje ne spominje nešto što bi odgovaralo njegovom opisu. Polazište o njihovom znanju predstavlja šest matematičkih papirusa, koji čak još nisu svi točno dešifrirani.
Zlatnim rezom bavili su se i Grci i Rimljani te se na temelju njihove matematičke razrađenosti, proporcijama - a posebno zlatnim rezom kao njihovim ključnim čimbenikom - kroz povijest su se bavili mnogi umjetnici svjesno, dok su ih drugi manje svjesno ugrađivali u svoja djela.
2. Zlatni rez
Zlatni rez predstavlja kompozicijski zakon u kojem se manji dio prema većem odnosi kao veći dio prema ukupnom. U praksi, ako želimo podijeliti nešto na taj način, podijelimo ga na 13 jednakih dijelova i onda to podijelimo u omjeru 8:5, ili ga pak podijelimo na 21 jednaki dio pa to onda u omjeru 13:8, itd. Na što se više dijelova podjeli, to smo bliži točnom zlatnom rezu, no do točnog zlatnog reza nikada se ne dolazi jer je taj broj zapravo aproksimacija, a matematička formula glasi:
Na savršenom ljudskom tijelu sve je u odnosu 1:1.618. Najpoznatije proporcionirano obilježavanje čovjeka vidljivo je na crtežu Leonarda da Vincija. Crtež govori kako je ljudsko tijelo moguće ucrtati u kružnicu i kvadrat. Visina čovjeka jednaka je širini njegovih rastvorenih ruku. Postavljanjem ruku i nogu u dijagonalu čovjek postaje središte kružnice. Na kraju, potezi ispod koljena označavaju zlatni rez, kao i na ramenima: od vrha prstiju do ramena : rame do prstiju druge ruke. Tako je i sa glava + tijelo + natkoljenica: potkoljenica. Ipak, Leonardo to nije sam izmislio. Crtež je zapravo interpretacija Vitruvijevih studija o proporcijama, koje su objedinjenje dotadašnjih antičkih spoznaja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta