Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logističke djelatnosti u vezi s transportom i logistikom". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
SEMINARSKI RAD
Predmet: Logistika u saobraćaju
Tema:Logističke djelatnosti u vezi s transportom i logistikom
Travnik, Decembar 2011.
UVOD
Transportna logistika pripada grupi najvažnijih vrsta logistike jer bez takve logistike ne bi mogli funkcionisati sistemi proizvodnje, raspodjele, razmjene i potrošnje. Može se reći da transportna logistika prestavlja osnovni input u sve procese svih vrsta logističke industrije i značajno participira u vrjednosti svakog logističkog proizvoda, ali i u vrjednosti svakog materijalnog proizvoda. Transportna logistika je specifična logistika koja pomoću odgovarajućih elemenata proizvodi transportnologističke proizvode i koja omogućuje prevoz robe, ljudi, informacija i dr. s jednog mjesta na drugo mjesto. Procese proizvodnje transportnologističkih proizvoda omogućuju odgovarajući elementi, logistička infrastruktura i suprastruktura, predmeti logističke proizvodnje, logistički intelektualni kapital, informaciske tehnologije, finansiski kapital i ostali elementi.
Logistika u saobraćaju predstavlja upravljanje tokovima materijala, informacija, novca i ideja putem usklađivanja procesa u lancima snadbjevanja i putem strategiskog dodavanja vrjednosti u pogledu mjesta, vremena i pakovanja.
Funkcija transporta bavi se kretanjem robe od jednog do drugog ekonomskog procesa, tj. stvaranjem prostorne korisnosti. Dakle, transportom se dopremaju sirovine i pomoćni materijali do mjesta prerade ( u proizvodni pogon ), zatim se vrši premještanje dobara u samoj proizvodnji, da bi se na kraju gotovi proizvodi i poluproizvodi raznim saobraćajnim srestvima doveli do tržišta.
1. LOGISTIČKE DJELATNOSTI
Saobraćajni i transportni sistemi ne mogu optimalno funkcionisati bez saradnje s mnogim logističkim djelatnostima, npr.:
Djelatnosti međunarodnog špeditera,
Djelatnosti morskih luka,
Djelatnosti lučkih slagača,
Djelatnosti skladišta i terminala,
Djelatnosti carinskih skladišta,
Djelatnost slobodnih zona,
Djelatnosti robno – transportnih centara,
Djelatnosti robno – trgovinskih centara,
Djelatnosti logističkih centara,
Djelatnosti pomorskih agenata,
Djelatnosti izvršitelja ugovorne kontrole,
Djelatnosti osiguravajućih društava,
Djelatnosti tijela državne uprave i
Ostale logističke djelatnosti u vezi sa saobraćajem i transportom
2. DJELATNOSTI MEĐUNARODNOG ŠPEDITERA
Međunarodna špedicija. Pod poslovima međunarodne špedicije podrazumijevaju se privredne usluge spoljnotrgovinskog prometa, odnosno: izvoza robe iz vlastite u strane zemlje, uvoza robe u vlastitu zemlju i tranzita robe između stranih preko vlastite zemlje koje obavljaju međunarodni špediteri, te drugi poslovi u vezi s otpremom, dopremom i provozom robe.
Međunarodni špediter. To je pravna ili fizička osoba registrovana za obavljanje spoljnotrgovinskog prometa, koja isključivo i u obliku stalnog zanimanja sklapa u svoje ime i za tuđi račun, u tuđe ime i za tiđi račun i u svoje ime i za svoj račun. Ugovore potrebne pri organiziranju izvora, uvoza i tranzita robe svojih nalogodavaca uz pomoć vozara i obavlja druge propisane ili uobičajne poslove i radnje u vezi sa izvozom, uvozom i provozom robe.
Međušpediter je pravna ili fizička osoba na koju je (glavni) špediter prenio djelimično izvršenje špediterskog posla.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta