Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Verske sekte". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: SOCIOLOGIJA
VERSKE SEKTE
Beograd, jun, 2011.
SADRŽAJ
UVOD…………………………………………………………………………...………….3
1. POJAM SEKTE………………………………………………………………..……….4
2. UZROCI NASTANKA SEKTI…………………………………………...……………5
3. PODELA SEKTI……………………………………………………..…………………6
3.1. Pseudohrišćanske sekte……………………………………..………………….6
3.2 Pseudohinduističke sekte………………………………...……………………..8
3.3. Sinkretističke sekte…………………………………………………………….9
3.4. Satanističke sekte……………………………………………………………..10
ZAKLJUČAK………………………………………………...…………………………..11
LITERATURA…………………………………………..……………………………….12
UVOD
Pored opasnosti od oružane agresije, terorizma, organizovanog kriminala i korupcije, a odmah posle narkomanije, koja se u tekstu strategije tretira kao “sve izraženiji društveni problem”, kao značajan bezbednosni rizik pominje se “destruktivno delovanje pojedinih verskih sekti i kultova na porodicu i društvo”.
U današnje vreme život se vodi prilično užurbano. Ljudi su usredsređeni na karijeru, posao i na kraju dana nemaju previše vremena za svoju porodicu, sebe i svoje potrebe. Stoga i ne čudi pojava organizovanih grupa istomišljenika koji nude rasterećenje, olakšanje, duhovno ispunjenje i ozdravljenje. Svojim obećanjima zavele su veliki broj ljudi kojima je život bio stresan ili razočaravajuć.
Ta pojava verskih grupa koje sebi daju različita imena i pripisuju različite epitete se poslednjih godina sve više širi i sve više uzima danak u psihičkom zdravlju sve većeg broja žitelja Srbije i time razorno deluje i na njihove porodice. Nisu sve te verske grupe, sekte po definiciji. Negde je to guru pokret, negde psiho-kult, negde zaista sekta. Delovanje verskih sekti vodi ka razbaštinjenju, a time i dehomogenizaciji i uopšte destabilizaciji srpskog naroda. Sličan problem snašao je i druge evropske države Nemačku, Grčku, Francusku ali i SAD i Japan. Ovaj rad treba da ukaže na mnoge zloupotrebe verskih prava i sloboda koje naš Ustav nudi i garantuje. Naime, prosečno obrazovan čovek u nas zabrinjavajuće malo je upućen u religiju. To ga čini prilično podložnim da prihvati, možda imajući najbolje namere, sektaško učenje i da utočište za svoje duhovne potrebe nezazorno pronađe u nekoj od sekti, koje to obilato koriste. Zato je, nesumnjivo, dugoročno i trajno rešenje ovog problema edukacija stanovništva. Posebno je potrebno rasvetliti aktivnosti i delovanje vođa verskih sekti, kao i njihove prikrivene ciljeve.
Destruktivno delovanje pojedinih verskih sekti i kultova na porodicu i društvo postaje sve izraženiji problem i dobija karakter sve značajnijeg bezbednosnog rizika.
1. POJAM SEKTE
Ljudi, najčešće, dobrovoljno, kao odrasli, pristupaju sekti, umesto da pripadaju po rođenju kao kod velikih religijskih (verskih) zajednica. Izuzetak može biti, kod nekih sekti, da roditelji uključuju svoju decu od malih nogu u život sekte, ili da se čitave porodice uključuju u sekte. Ulazak u sektu zahteva raskid sa ranijim verovanjem i načinom života (često zanemarivanje prethodnih obaveza, pa i odlazak iz porodice). Život u sekti podrazumeva čvrstu identifikaciju sa grupom i vođom (telom i dušom). U nekim sektama se zahteva da pripadnici ustupe imovinu i novčana primanja sekti. Iz sekte se teško izlazi, čak i kada se pripadnik na to odluči.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta