Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Evropska unija". Rad ima 26 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: TEORIJA I PLANIRANJE PRIVREDNOG RAZVOJA
EVROPSKA UNIJA
Beograd, novembar, 2011.
SADRŽAJ
UVOD............................................................................................................................3
1. ISTORIJA IDEJE EVROPSKOG UJEDINJENJA.............................................4
1.1. Ideja evropskog ujedinjenja posle prvog svetskog rata...............................5
2. EVROPA POSLE 1945............................................................................................6
3. SAVREMENE RAZVOJNE FAZE........................................................................7
3.1. Maršalov plan..............................................................................................7
3.2. Stvaranje beneluksa.....................................................................................8
3.3. Stvaranje zapadnoevropske unije................................................................8
3.4. Haška konferencija......................................................................................8
3.5. Šumanov plan..............................................................................................8
3.6. Rimski ugovori..........................................................................................10
4. OD EVROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE DO EVROPSKE UNIJE......11
4.1. Jedinstveni evropski akt............................................................................12
4.2. Stvaranje evropske unije...........................................................................12
5. CILJEVI EVROPSKE UNIJE..............................................................................13
6. INSTITUCIONALNA STRUKTURA EVROPSKE UNIJE.............................14
7. ZAJEDNIČKE POLITIKE...................................................................................17
8. PROCESI ŠIRENJA EVROPSKE UNIJE..........................................................19
8.1 Uslovi proširenja........................................................................................19
8.2. Postupak proširenja...................................................................................20
8.3. Krugovi proširenja evropske unije............................................................21
8.4. Dalji razvoj i delovanje.............................................................................23
8.5. Države članice Evropske unije..................................................................23
ZAKLJUČAK.............................................................................................................25
LITERATURA...........................................................................................................26
UVOD
Ideja o Evropi kao kulturnoj i politički jedinstvenoj teritoriji pojavila se mnogo pre dvadesetog veka. Mnogi pojedinci su je oblikovali na različite načine i sa različitim ciljevima, ali je ona dugo postojala kao utopija koja nije mogla da se primeni zbog trenutnog poretka u Evropi. U ulozi hegemona, kako političkog tako i ekonomskog, smenjivale su se velike sile, kao što su Francuska, Engleska, Austro-Ugarska, pa se ideja o ujedinjenoj Evropi gubila zbog sukoba ili se nacionalizovala, što je slučaj u ekspanzionističkoj politici Napoleona Bonaparte. Potreba za uspostavljanjem unutrašnjeg mira u Evropi dovela je do jačanja zamisli o ujedinjenoj Evropi i do pojave organizovanog propagiranja te zamisli, pa čak i do udruživanja pokreta za ujedinjenje Evrope iz raznih zemalja. Međutim, tek sa sazrevanjem političke svesti, usled dva svetska rata koja su donela velika razaranja i degradaciju dotadašnjih odnosa u svetu uopšte, dolazi do ozbiljnijeg stava prema stvaranju jednog vida ujedinjenja u Evropi. Naravno, integrisanje evropskih država je proces koji je spor i nimalo jednostavan, te on i dalje traje menjajući svoj obim i značenje svake godine.
Koncept organizacije zajedničkog života na kontinentu koji bi mogao da nadživi nacionalne antagonizme, predstavlja ideju koja je bila u osnovi nastanka današnje Evropske unije.
Kao početak inegracija evropskih država smatra se 9. maj 1950. godine, kada je Robert Šuman dao predlog za stvaranje nadnacionalne organizacije koja bi bila odgovorna za proizvodnju uglaj i čelika, da bi se njegov preglog 18. aprila 1957. realizovao i nastala je Evropska zajednica za ugalj i čelik. Jezgro Evropske unije začeto je „Rimskim ugovorima” o osnivanju Evropske ekonomske zajednice i Evropske zajednice za atomsku energiju 1957. godine, koje su se formalno spojile u Evropsku ekonomsku zajednicu 1. jula 1967, a zatim je preko „Jedinstvenog evropskog akta” 1986. godine politička integracija krunisana „Mastrihtskim ugovorom” 7. februara 1992. godine kada je donet „Ugovor o Evropskoj uniji” (Ugovor iz Mastrihta stupio je na snagu 1. novembra 1993. i tada je osnovana Evropska unija). „Ugovorom iz Amsterdama” od 17. juna 1997. godine (stupio na snagu 1. maja 1999), izvršene su izvesne reforme u Uniji sa ciljem jačanja saradnje i pojednostavljenja sistema Evropske unije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta