Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Faktori organizacione strukture". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
Predmet: ORGANIZACIONI DIZAJN
FAKTORI ORGANIZACIONE STRUKTURE
Beograd, novembar, 2011
SADRŽAJ
UVOD…………………………………………………………………………….……….3
1. FAKTORI ORGANIZACIONE STRUKTURE……………………..……………..4
2. SPOLJNI FAKTORI……………………………………………...…………………..4
2.1. Fizičko okruženje……………………………………….…………………….5
2.2. Institucionalni uslovi………………………………………………………….5
2.3. Ekonomsko okruženje…………………………………….…………………..6
2.4. Tržište i konkurentnost……………………………………………………….6
2.5. Tehnološko okruženje…………………………………...……………………7
2.6. Sociološko kulturološko okruženje……………………..…………………….7
3. UNUTRAŠNJI FAKTORI ORGANIZACIJE………………...…………………….8
3.1. Tehnologija…………………………………………..……………………….8
3.2. Kadrovi………………………………………………………...……………..9
4. TEHNOLOGIJA KAO FAKTOR ORGANIZACIONE STRUKTURE……...…..9
4.1. Tehnologija proizvoda……………………………………………..………..10
4.2. Tehnologija procesa………………………………………………..………..11
4.3. Informacione tehnologije……………………………………………………14
5. STRATEGIJA KAO FAKTOR OGRANIZACIONE STRUKTURE………...….15
6. VELIČINA I STAROST……………………………………………………….……16
ZAKLJUČAK…………………………………………………………………………..18
LITERATURA………………………………………………………………………….19
UVOD
Organizacije su koordinisane jedinice koje čine najmanje dva člana čijim aktivnostima se postiže cilj ili set ciljeva. Organizacije su uređeni sistemi u kojima se uspostavljaju odnosi između pojedinaca i grupa. Sagledavanjem organizacije tj. ljudi, procesa i strukture u njoj, otkriva se funkcionisanje organizacije koje doprinosi standardu života ljudi širom sveta. Priroda menadžerskog posla nalaze koordinaciju između rada pojedinaca, grupa i organizacija i to kroz obavljanje funkcija planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja. Kada se jednom dostigne pravi smer i razvije uspešna strategija za postizanje ciljeva organizacije, menadžeri bi trebalo da organizuju strukturu kojom će implementirati tu strategiju. Organizovanje je ključna aktivnost menadžera jer od načina grupisanja ljudi i dizajniranja posla u organizaciji zavisi uspešno postizanje postavljenih ciljeva.
Ekonomika preduzeća u smislu teorije ekonomije preduzeća identifikuje, opisuje i sistematizuje ekonomske fenomene relevantne za egzistenciju i funkcionisanje preduzeća u njegovom svojstvu ekonomskog organizacionog sistema, istražuje njihove uzajamne odnose, dejstva tih odnosa i iz njih rezultirajuće efekte, kao i faktore koji na te odnose deluju, usmeravaju ih ili ih determinišu, te eventualne zakone po kojima svi ti ekonomski fenomeni nastaju, deluju i nestaju.
Sa razvojem i usponom teorije troškova, sa razvojem i narastanjem privredne prakse, ekonomskoj misli su se nametali novi sadržaji i novi predmeti njenog istraživanja. Narastanje broja i veličine privrednih subjekata, džinovsko narastanje svetske proizvodnje i ne manje širenje svetskog tržišta, stavili su pred ekonomsku misao nove izazovne probleme. Njihovo rešavanje dovelo je do pojave teorija firme, teorija ciljne funkcije preduzeća, teorija proizvodne funkcije i, posebno, teorija produktivnosti, koje su u jednom vremenu izmedu dva svetska rata izuzetno zaokupljale pažnju ekonomista.
1. FAKTORI ORGANIZACIONE STRUKTURE
Faktor je latinska reč koja označava činiti, učiniti, činitelj ili činilac. Može se definisati i kao broj sa kojim se množi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta