Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Obrada stakla". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Predmet: Tehnološki procesi
Smer: Preduzetnički menadžment
Seminarski rad
Obrada stakla
Sadržaj:
1. Karakteristike stakla 3
1.1. Osobine stakla 4
2. Sirovinski materijal 4
2.1. Priprema staklarske mašine 6
2.1.1.Tehnološki postupak pripreme mašine 6
2.1.2. Topljenje stakla 7
2.1.3.Obrazovanje silikata 7
2.1.4. Obrazovanje stakla 7
2.1.5. Bistrenje 7
2.1.6. Homogenizacija 8
2.1.7. Hlađenje rastopa 8
3. Staklarske peći 8
3.1. Lončane peći 8
3.2. Kadne peći 9
4. Oblikovanje stakla 9
4.1. Presovanje 9
4.2. Duvanje 10
4.2.1. Duvanje stakla ručnim radom 10
4.2.2. Mehanizovani postupci duvanja 11
4.2.3. Hlađenje stakla 12
4.3. Toplotne obrade staklarskih proizvoda 14
4.4. Mehaničke obrade steklarskih proizvoda 14
4.4.1. Brušenje 14
4.4.2.Bušenje 15
4.4.3. Graviranje 15
5. Proizvodnja tehnočkih stakala 16
5.1. Proizvodnja optičkog stakla 16
5.2. Proizvodnja laboratorijskog stakla 16
5.3. Proizvodnja sijaličnih balona 17
5.4. Proizvodnja ravnog stakla 17
5.5. Proizvodnja staklenih cevi, ampula i bočica 18
6. Zaključak 19
7. Literatura 20
1. Karakteristike stakla
Stakla su čvrste, krte i prozirne materije. Unutrašnja struktura stakla se razlikuje od strukture drugih amorfnih materijala. Ona je specifična samo za stakla, i zato se ovaj oblik amorfnog stanja naziva staklarskim stanjem.
Obrazovanje ovog stanja vezano je za određeni temperaturni interval. On je karakterističan sa sva stakla. To e interval razmekšavanja ili interval otvrđivanja. On je ograničen dvema temperaturnim tačkama i posmatra se u određenom vremenu trajanja. To se može grafički prikazati preko krive koja pokazuje prelaz čvrste amorfne materije-stakla u rastop.
Slika br. 1. Tempeaturni interval
Temperature T1 i T2 su granične temperature. Ispod tačke T1, staklo se nalazi u čvrstom stanju, a iznad tačke T2 u rastopu. Sa promenom stanja menjaju se i sve fizičke, hemijske i mehaničke osobine.
Promene nastaju postepeno, bez skokovitih prelaza. Postoji saamo jedan deo temperaturnog intervala ali jedan deo krive u kome se staklo drugačije ponaša. Promene nekih osobina su vrlo složene u toj oblasti koja se naziva oblast transformacije. Granice te oblasti predstavljaju temperature Tg i Tf.
Slika br. 2. Temperaturna oblast deformacije
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta