Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Funkcije sporta u društvu". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA
Seminarski rad iz predmeta:
Sociologija sa sociologijom sporta
Tema:
Funkcije sporta u društvu
9.12.2011
Niš
Sadržaj
Uvod...................................................................................................................................1
1. Pojam sporta................................................................................................................2
2. Značaj sporta kao generičkog svojstva čoveka...........................................................4
3. Društvena suština sporta...........................................................................................10
4. Svest o ulozi i značaju sporta u društvu...................................................................13
Zaključak..........................................................................................................................17
Literatura..........................................................................................................................18
Uvod
Najšire gledano, sport je moguće definisati kao slobodnu ljudsku aktivnost usmerenu na razvoj psiho-fizičkih sposobnosti. Nekada se nivo dostignutih sposobnosti iskazuje kroz takmičenje sa drugima i nastojanje da se ostvari maksimalni razultat, dok se nekada radi o takmičenju sa samim sobom ili, pak, o fizičkoj aktivnosti usmerenoj na unapređenje zdravlja ili na psihičku relaksaciju.
U ovom radu će biti izložen značaj i uloga sporta u životu pojedinca, kao i društva.
1. Pojam sporta
Sport i igra su nužnost, odnosno neophodnost koja čoveka prati od ranog detinstva pa sve do starosti, od rođenja do smrti. U svim tim razvojnim periodima čoveka, sport ima različite karakteristike tj, različitu ulogu u čovekovom životu (učenje, fizički razvoj, socijalizacija ličnosti, unapređenje zdravlja čoveka, očuvanje zdravlja, razonoda, finansijska dobit, i drugo).
Smatra se da je reč „sport“ nastala od latinske reči „disportare“ ili „desportare“ . Budući da je savremeni sport počeo ubrzano da se razvija u Engleskoj i odatle širi po svetu, reč „disport“ ili „desport“ je opšteprihvaćena u ovom uprošćenom obliku. U izvornom značenju, ove reči označavaju zabavu, igru, provod, fizičko vežbenje.
Postoji veliki broj definicija sporta. Većina definicija se vezuje za takmičenje kao suštinski sastavni deo sporta. Međutim, suština sporta nije samo u takmičenju. Na sport se mora gledati kao na delatnost koja raznovrsno utiče na čoveka. Zato se u širem smislu sport definiše kao delatnost koja obuhvata takmičarsku aktivnost, specifičnu pripremu za takmičenje, specifične odnose i veze u sferi te delatnosti uzete u celini. U užem smislu, sport je orijentisan na postizanje sportskih rezultata. Na žalost, sport još uvek nije tema koja je značajnije zainteresovala sociologe, psihologe, antropologe i druge stručnjake. To je neobično s obzirom na izuzetno veliku ekspanziju koju ima sport u svetu.
U toku sportske aktivnosti teži se ka ispoljavanju maksimalnih mogućnosti čoveka.
Trening je usmeren ka razvoju onih sposobnosti i osobina od kojih zavisi sportski rezultat.
Traži se najveći efekat rada ( rezultat).
Navedene karakteristike ne objašnjavaju sportsku aktivnost u celini.Njihov osnovni nedostatak je u tome što nedovoljno odvajaju sportsku aktivnost od takmičenja u drugim oblastima ljudske delatnosti. U takmičenjima koja ne pripadaju sportu takođe postoji zahtev za maksimalnim dostignućima i specijalizacijom. Zbog toga je bolje sport objasniti sledećim postavkama:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta