Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "BiH u euroregijama". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 UNIVERZITET U SARAJEVUU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Politologija – Lokalna samouprava i javna uprava
SEMINARSKI RAD
Predmet: Evropski regionalizam
Tema: BiH U EUROREGIJAMA
Sarajevo, 2011. godina
SADRŽAJ
1. UVOD ........................................................................................................ 3 2. KONCEPT EUROREGIJE .................................................................... 4 2.1. Politika regionalnog razvoja standard EU ....................................... 4 3. POLITIKA REGIONALNOG RAZVOJA EVROPSKE UNIJE I
MOGUĆNOSTI EKONOMSKOG I SOCIJALNOG RAZVOJA
BOSNE I HERCEGOVINE ..................................................................... 5 4. BiH U EUROREGIJAMA ...................................................................... 7 4.1. Regionalni pristup ............................................................................ 8 4.2. Šanse i opasnosti uključivanja BiH u šire regionalne integracije .... 9 4.3. Regionalna politika u BiH projekt EU RED I ................................. 9 4.4. Korištenje Evropskog fonda za regionalni razvoj ............................ 10 5. ZAKLJUČAK .......................................................................................... 11 6. LITERATURA ......................................................................................... 12
1. UVOD
Regije su značajni subjekti ekonomskog i socijalnog razvoja Evropske unije i imaju važnu ulogu u procesu proširenja Evropske Unije i stvaranja jedinstvenog evropskog tržišta. Evropska Unija poslednjih decenija posebnu pažnju posvećuje regionalnom razvoju i podsticanju bržeg razvoja manje razvijenih regija.
Europska unija je porodica evropskih demokratskih zemalja koje rade zajedno kako bi unaprijedile živote svojih građana i izgradile bolji svijet. Za samo pola stoljeća Unija je donijela Europi mir i blagostanje, jedinstvenu evropsku valutu – euro i bezgranično ‘jedinstveno tržište’. Ona je postala glavna trgovačka sila i svjetski lider u poljima kao što je zaštita okoline i pružanje pomoć zemljama u razvoju.
Kako Bosna i Hercegovina napreduje na svom putu ka evropskim integracijama tako raste interes za Evropsku uniju i zato je neophodno da se zadovolji potreba za informacijama.
Evropska unija je regionalna organizacija evropskih država kroz koju članice ostvaruju zajedničke ciljeve kao što su uravnotežen privredni i društveni razvoj, visoka razina zaposlenosti, te zaštita prava i interesa građana. Današnja Evropska unija rezultat je pedesetogodišnje evolucije koja je započela izgradnjom Evropske zajednice za ugalj i čelik. Potpisivanjem Rimskog ugovora u martu 1957., uspostavljena je EEZ i Euroatom, čime su udareni temelji današnje moderne Unije.
2. KONCEPT EUROREGIJE
EU sa ostatkom zemalja članica, te 268 regjja najznačajnija je svjetska ekonomsko-politička integracija.
Na nivou EU uspostavljen je Komitet regija, “kao najznačajniji organ za koordinaciju i planiranje regionalnog razvoja na nivou Unije”.
Počeo je sa radom 1994. godine, ima 222 predstavnika lokalnih i regionalnih vlasti. Postiče međuregionalnu saradnju, a posebno prekogranično povezivanje regija u transgranične regije.
Prošlo stoljeće obilježili su proces globalizacije, integracije i proces regionalizacije. Na području Evrope ovi procesi su materijalizirani, s jedne strane, u Evropskoj uniji, kao najkompletnijoj ekonomskoj i monetarnoj integraciji zemalja članica i s druge, u financijski, ekonomski, pravno, institucionalno osnaženom položaju regija. Na području Evrope osnažen je položaj EU i regija, a relativiziran značaj državnih granica i država.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta