Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Eduar Mane". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA UVOD U ISTORIJU UMETNOSTI II
TEMA:
EDUAR MANE
***
Impresionizam je umetnički pravac koji je nastao u francuskom slikarstvu krajem XIX veka. Javlja se kao reakcija na realizam, a procvat doživljava u periodu od 1867-1886. godine kada je stvarala grupa umetnika sličnih gledišta i tehnika, a zajedničko im je bilo i nezadovoljstvo etabliranim akademskim pristupom koji su doživljavali kao jalov i besperspektivan. Pojavu impresionizma najavljuju Englezi Džon Konstabl i Dž. M. V. Tarner zajedno sa francuskim slikarom Gistavom Kurbeom. Rani radovi Eduara Manea, Doručak na travi i Olimpija, su izazvali oštru reakciju građanskog ukusa. Međutim i pored revoltiranog građanstva, oko Manea se okupila grupa mladih slikara koja je u to vreme učila na Akademiji Suis i Ateljeu Gler. U tom krugu nalazili su se gotovo svi najznačajniji budući impresionisti: Mone, Pisaro, Bazil, Renoar, Dega, Sezan i mnogi drugi. Grupa je sebe nazvala „Anonimno udruženje slikara, vajara i gravera“. Posle francusko-pruskog rata mladi su se odvojili od Manea i prvi put kao grupa izložili svoje radove 1874. godine u ateljeu fotografa Nadara. Tada je Mone prikazao svoju sliku „Impresija, rađanje sunca“. Kritika je i ovaj put bila oštra. Naziv „impresionizam“ prvi je upotrebio likovni kritičar Luis Leroj u svom članku o izložbi. Ovaj izraz bio je upotrebljen u podrugljivom smislu, ali se kasnije odomaćio i kod samih slikara.
EDUAR MANE
Eduar Mane je francuski slikar i grafičar, jedan od prvih umetnika 19. veka koji je predmete iz modernog života koristio u svojim delima koja čine “most” između realizma i impresionizma. Mane se smatra predstavnikom impresionizma iako on sebe nikada nije video kao impresionistu. Španski slikari Dijego Velaskez i Francisko de Goja imali su presudnog uticaja na njegov stil. Slikao je mahom u ulju i bio je sjajan kolorista s naročitim darom da dočara atmosferu.
Dečak sa trešnjama (L'Enfant aux Cerises)
Od 1862. do 1865. godine Mane je učestvovao u izložbama koje je organizovala galerija Martinet. U to vreme oženio se Holanđankom Suzen Linhof koja mu je rodila prvo vanbračno dete i koja ga je učila da svira klavir. Nakon što je nekoliko njegovih slika bilo prihvaćeno za Salon, 1863. godine komisija je odbila njegovu sliku Doručak na travi koja se danas nalazi u muzeju Orsej u Parizu. Zato je Mane izlagao na Salonu odbijenih koji je Napoleon III osnovao da bi se izložila dela koja je zvanični Salon odbacio. Ovo veliko platno naišlo je na bučno neodobravanje kritičara koji su bili uvređeni prisustvom golih žena u društvu dvojice savremenih, odevenih muškaraca. Kritičari su takođe negodovali zbog načina na koji su ove figure bile predstavljene na bezličnom svetlu u šumskom duboko nerealnom okruženju. Mladi umetnici proglašavaju Manea vođom i on postaje centralna figura u sporu između akademskog slikarstva sa jedne, i buntovničke umetničke grupe iz tog vremena, sa druge strane. Mane ipak postaje priznat od strane zvaničnog Salona 1864. godine koji mu priznaje dve slike i na Salonu 1865. on izlaže sliku Olimpija, naslikanu dve godine ranije, koja je bazirana na Ticijanovom prikazu Venere. Ova slika, takođe, izaziva skandal. Na njoj je predstavljena opružena gola žena koja bestidno zuri u posmatrača, naslikana u oštroj blistavoj svetlosti koja briše tradicionalno oblikovanje i pretvara je u skoro dvodimenzionalnu figuru.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta