Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza neto obrtnog kapitala ". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA
SEMINARSKI RAD
Jasmina Bogićević Marko Mirić 126/09
Vladimir Rašić 28/09
SADRŽAJ
UVOD……………………………………………………………..…..…..……3
POJAM I KLASIFIKACIJA OBRTNIH SREDSTAVA......………..….….....4
Pojam obrtnih sredstava..............................................……..…….4
Vrste i klasifikacija obrtnih sredstava ….................................…..5
Kruženje obrtnih sredstava……………..........................................7
Koeficijent obrta………………………………………………...……..8
ANALIZA NETO OBRTNOG KAPITALA (FONDA).................................10
Promene neto obrtnog kapitala................................................ ....12
Visina NOK....................................................................................15
Izveštaj o tokovima neto obrtnog kapitala......................................17
UVOD
Sredstva preduzeća su iskazana u aktivi bilansa stanja i njihovo sagledavanje predstavlja analizu imovinskog položaja. Imovinski položaj se određuje na osnovu strukture ukupne, poslovne i operativne aktive, strukture, stanja i iskorišćenosti fiksne imovine, strukture i brzine obrta obrtne imovine, i na osnovu koeficijenta obrta poslovne imovine. Ukupnu aktivu čini
poslovna i
vanposlovna aktiva.
Poslovnu aktivu čine: dugoročni plasmani i operativna imovina, koju čine fiksna i obrtna imovina.
Obim angažovanih ili upotrebljenih sredstava zavisi od vrste, strukture, obima i usluga, proizvodnje i prodaje.
Analiza treba da utvrditi prirodu pomeranja u strukturi sredstava. Ova pomeranja mogu da budu posledica sezonskih uticaja ili posledica teškoća na koje se nailazi u proizvodnji, prodaji ili naplati.
Analizom treba identifikovati i sredstva koja ne doprinose dobitku, odnosno sredstva koja ne stvaraju korist i njih treba prodati ili otpisati.
Obim i struktura osnovnih sredstava određena je zadatkom poslovanja, a
obim i struktura obrtnih sredstava uslovljena je instaliranim kapacitetima.
POJAM I KLASIFIKACIJA OBRTNIH SREDSTAVA
Pojam obrtnih sredstava
Obrtna sredstva preduzeća predstavljaju imovinu preduzeća i deo poslovnih sredstava koja se u celosti utroše u procesu reprodukcije preduzeća. Pod obrtnim sredstvima se smatraju ona poslovna sredstva koja se jednokratnim upotrebama troše u poslovnim procesima preduzeća i čija se supstanca (vrednost) menja najmanje jednom godišnje. Njihov vek upotrebe je kraći od jedne godine. Po ovoj odrednici se razlikuju obrtna i osnovna sredstva.
Pretežni deo obrtnih sredstava čine predmeti rada. Kategorija obrtnih sredstava je, šira od predmeta rada. Pored predmeta rada u obrtna sredstva se ubrajaju i novčana sredstva, gotovi proizvodi, potraživanja i sl. Obrtna sredstva čine i deo osnovnih sredstava male vrednosti i roka trajanja do godinu dana.
Deo predmeta rada se fizički transformiše u novi proizvod i čini njegovu supstancu, a jedan deo služi stvaranju novih proizvoda. To su raznovrsni pomoćni i sporedni materijali. Novčana sredstva i potraživanja prate tokove procesa rada i poslovanja preduzeća.  
Obim obrtnih sredstava uslovljen je: vrstom delatnosti preduzeća, cenama, vremenom obrta i korektivnim stavkama. Veće cene povećavaju
a manje umanjuju obim obrtnih sredstava. Kraće vreme obrta uslovljava
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta