Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Redosled najvećih svetskih proizvođača i potrošača energije". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


*Ovde unesite naziv Vase škole , na primer Elektrotehnička škola Nikola Tesla, Zrenjanin
TEMA
REDOSLED NAJVEĆIH SVETSKIH PROIZVOĐAČA I POTROŠAČA ENERGIJE
- seminarski rad -
Decembar, 2011.
S A D R Ž A J
UVOD
Ako se nastavi sadašnja tendencija u prozvodnji energije, onda će 2100. prosečna temperatura na planeti biti viša za 2 stepena Celzijusa nego 1990. godine, što bi nanelo nepopravljivu štetu planeti i uslovima za život ljudi.
Zahvaljujući svojim negativnim spoljnim efektima, neregulisano tržište energije ne predstavlja koristan mehanizam upravljanja, pošto nije sposoban da izdrži ekonomske troškove. Izračunato je da izvori energije, koji su najveći zagađivači, moraju biti oporezovani sa 70% kako bi negativni efekat bio umanjen.
Upravljanje energijom traži istovremeno uzimanje u obzir tehničkih, političkih i ekonomskih apekata. Istraživanje i proizvodnja energije iniciraće mnogo različitih disciplina i tehnologija – eolskih (korišćenje snage vetra), fotoelektričnih, atomskih, ugaljskih, itd. Nešto slično postoji i u političkoj sferi, u kojoj su industrijski i ekonomski sektor organizovani, ali odvojeni. Takođe, dodatnu teškoću predstavlja i neophodnost međunarodne koordinacije.
Osim toga, globalno upravljanje je neophodno, jer distribucija i trošenje energije u svetu nisu vezani. U malom broju zemalja postoji neutralni energetski balans. Nafta, osnovni izvor energije u svetu, indikativna je u tom pogledu. Na Bliskom Istoku naftni aktivni komercijalni balans iznosi 266%, a u SAD je 65% deficit.
REDOSLED NAJVEĆIH SVETSKIH PROIZVOĐAČA I POTROŠAČA ENERGIJE
NAFTA
Ako je cena sirove nafte neki indikator, jasno je da smo na početku energetske krize. I ova kriza, za razliku od predhodnih, je duboka, strukturalna i trajaće sve dok traje i naša zavisnost o fosilnoj energiji. Dostigli smo ili smo skoro na vrhuncu maksimalne proizvodnje nafte. Od sada pa nadalje, sledi silazna putanja kombinovana sa povećanjem potražnje.
Grafik 1. Zemlje koje su dostigle i prošle vrhunac proizvodnje nafte
Godinu dana posle dostizanja vrhunca proizvodnje gde naziv zemlje pokazuje godinu u kojoj je postignut.
Prema studiji organizacije Energy Watch Group, vrhunac proizvodnje nafte se dogodio 2006 godine i sada sledi stalno opadanje proizvodnje. Crvena tačkasta linija pokazuje projekciju iz World Energy Outlook (WEO) objavljene od strane internacionalne Agencije za Energetiku (the International Energy Agency -IEA) koja je totalno van realnosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta