Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Anoreksija i Bulimija". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.MATURSKI RAD
Tema:
ANOREKSIJA I BULIMIJA
Jun, 2011.
S A D R Ž A J
UVOD
U modernom društvu, poremećaji ishrane dobili su epidemijske razmere i postale ozbiljan zdravstveni problem.
Mnogi zdravstveni poremećaji odražavaju se na hranu, jedenje i težinu, no termin "poremećaji prehrane" u svakodnevnom razgovoru označava anoreksiju, bulimiju i poremećaj prejedanja.
Svi su poremećaji prehrane delom, a možda i u temelju, psihijatrijske prirode.
Lični motiv jeste prikaz poremećaja ishrane, anoreksija i bulimija, koliko je to stvarno štetno i koliko se treba obratiti pažnja na poremećaja ishrane.
U radu če biti prikaza problem poremećaja ishrane, kao i dva najpoznatija poremećaja u ishrani zvani anoreksija i bulimija.
Kraj rada se odnosi na zaključno razmatranje, kao i spisak korišćene literature u ovom maturskom radu.
POREMEĆAJ ISHRANE
Jedi kad si gladan i prestani da jedeš onoga trenutka kad si sit - iako sasvim jasno i jednostavno formulisano zlatno pravilo nutricionizma, za većinu ljudi je veoma zahtevna, pa i nedostižna formula zdrave ishrane.Na ovim stranicama se ipak nećemo baviti hedonizmom, prekomernim uživanjem u hrani, niti drugim neumerenostima u ishrani, već ozbiljnim poremećajima koji mogu imati i fatalne posledice.     
U svakom trenutku pet do deset miliona ljudi pati od anoreksije,bulimije ili nekog drugog poremećaja ishrane. To su ozbiljni poremećaji ponašanja u vezi sa hranom nastali usled dejstva više faktora. Kada se govori o ovim poremećajima pre svega se misli na anoreksiju i bulimiju, mada se danas u tu grupu svstavaju i kompulsivno prejedanje, ortoreksija i drugi.
Poremećaje ishrane je često teško prepoznati iz više razloga. Mnoge od simptoma će i ako su prepoznati, okolina shvatati kao normalne za uzrast adolescenta, a pored toga osoba sa poremaćejem će na sve moguće načine pokušati da prikrije problem. Zbog toga je neophodno detaljno poznavanje simptoma poremećaja u ishrani i konstantno budno oko roditelja i uže okoline.
Nudimo vam nekoliko pokazatelja po kojima se može prepoznati trenutak kada bezazlena dijeta prelazi u poremećaj ishrane:
Izbegavanje hrane u kojoj se nekada uživalo i podela namirnica na dozvoljene i nedozvoljene
Izbegavanje da se jede u društvu
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta