Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Carska bara". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај:
Увод 1
Историјат подручја 2
Положај 3
Рељеф 3
Клима 4
Хидрологија 4
Настанак Царске баре 5
Флора 6
Фауна 7
Систем заштите Специјалног резервата природе 9
„Стари Бегеј - Царска бара“ 9
Туристичка понуда 11
Специјалног резервата природе - “Стари Бегеј - Царска бара“ 11
Закључак 12
Литература 13
Увод
Животна средина представља све оно што нас окружује. То је простор у коме живимо, то су реке у којима се купамо, ваздух који удишемо, животиње са којима делимо благодети природе. Својим деловањем, човек, готово свакодневно уништава природно окружење, и самим тим нарушава природну околину.
Апсурдно је говорити о томе колико је и због чега битно чувати животни простор у коме се крећемо. Осим што нарушавамо неке од процеса од којих нам зависи квалитет живота, то је једноставно и ствар кућног васпитања. Људи то можда раде и несвесно, с тога би приоритет државног врха малтене сваке државе света требао бити подизање нивоа свести из области заштите животне средине.
У овом раду, пажњу је усмерена на једну од највећих орнитолошких станица у Европи, Царску бару.
Шта она уопште представља, како је заштитити, да ли је довољно валоризована у туристичке сврхе, само су нека од питања која ће битти разматрана у овом раду?!
Историјат подручја
1781. године на лицитацији у Бечу посед од око 30.000 ланаца додељен је познатом трговцу стоке Лазару Лукачу. Ова властелинска породица имаће кључни утицај на даљи развој и коришћење целог подручја, односно имање које је обухватало и рибњаке и садашњи Специјални резерват природе „Стари Бегеј - Царска бара“. Лазар Лукач и његови потомци су се опходили газдински и користили сваку стопу обрадиве површине и пашњака да се баве сточарством, коњарством и пољопривредом, подигли су расадник канадске тополе, почели хидротехничке радове за изградњу рибњачких језера и отпочели плански узгој рибе. Користили су терене за лов, изградили пиваре, магацине, и користили водене путеве за трговине.
Садашње подручје Резервата тада је било богато ловиште, а организовање лова у то време био је велики догађај. Подизањем ловишта на светски ниво, Ечка временом постаје стециште најеминентнијих љубитеља лова из земље и иностранства: престолонаследник Ерцхерцог Фердинанд, Александар Карађорђевић, Гроф Чеконић, принц Франц Јозеф вон Браганце и др.
Уопште, у прошлости овог краја дешавали су се бурни догађаји, који су директно или индиректно утицали, како на развој популације, тако и на социо - економски развој целог подручја. После другог Светског рата имање је конфисковано, али се рибњак проширивао и одржао за исту намену.
Положај
Специјални резерват природе „Стари Бегеј - Царска бара“ налази се у међуречју Тисе и Бегеја, удаљен 15 километара југозападно од Зрењанина и представља највеће и најзначајније природно добро општине Зрењанин. Заштићено природно подручје се простире јужно од насеља Стајићево, Лукино Село и Ечка, и северно од насеља Перлез.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta