Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Interne migracije - statističko istraživanje". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NOVOM SADU
EKONOMSKI FAKULET
SUBOTICA
SEMINARSKI RAD IZ STATISTIKE
TEMA:
INTERNE MIGRACIJE
Opština: Sombor
Elavar Prepara 006/08
Mr. Dejan Brcanov
NOVI SAD
13.01.2010.
S A D R Ž A J
1. Rezultati istaživanja 3
2. Zaključna razmatranja 17
3. Prilog 18
1. Grafički prikaz ispitanika prema polu
Tabela broj 1. Raspored ispitanika prema polu
Pol (xi) Broj ispitanika (fi) Muški 33 Ženski 27 UKUPNO: 60
Grafikon broj 1. Raspored ispitanika prema polu
2. Grafički prikaz ispitanika prema starosnoj grupi
Tabela broj 2. Raspored ispitanika prema starosti
Starosna grupa (xi) Broj ispitanika (fi) 15-24 19 25-34 16 35-44 14 45-54 6 55-64 3 Preko 64 2 UKUPNO: 60
Grafikon broj 2. Raspored ispitanika prema starosnoj grupi
3. Grafički prikaz ispitanika prema njihovom stambenom statusu
Tabela broj 3. Raspored ispitanika prema stambenom statusu
Stambeni status (xi) Broj ispitanika (fi) Sopstveni stan/kuća 29 Podstanar 5 Živim sa roditeljima 26 UKUPNO: 60
Grafikon broj 3. Raspored ispitanika prema stambenom statusu
4. Grafički prikaz ispitanika prema njihovom nivou obrazovanja
Tabela broj 4. Raspored ispitanika prema nivou obrazovanja
Nivo obrazovanja (xi) Broj ispitanika (fi) 4 razreda 0 8 razreda 5 10 razreda 5 12 razreda 31 Fakultet 17 Magistar/dr 2 UKUPNO: 60
Grafikon broj 4. Raspored ispitanika prema nivou obrazovanja
5. Grafički prikaz ispitanika prema želji odseljenja u neki grad
Tabela broj 5. Raspored ispitanika prema želji odseljenja u neki grad
Grafikon broj 5. Raspored ispitanika prema želji odseljenja u grad
6. Grafički prikaz ispitanika prema gradovima u koje se ne bi odselili
Tabela broj 6. Raspored ispitanika prema gradovima u koje se ne bi odselili
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta