Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistika nabavke (snabdjevanja)". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET
DOBOJ
SEMINARSKI RAD
Predmet: LOGISTIKA U SAOBRAĆAJU
Tema: LOGISTIKA NABAVKE (SNABDJEVANJA)
Doboj, 2011
SADRŽAJ
Uvod . . . . . . . . . . 3
Nabavna Logistika . . . . . . . . 4
2.1Osnovni zadaci nabavne logistike . . . . . 5
2.2Elementi nabavne politike . . . . . . 6
2.3Ciljevi nabavke . . . . . . . . 7
Istraživanje tržišta sa koga se vrši nabavka . . . . 8
Metode nabavke . . . . . . . . 9
Globalna metoda nabavke . . . . . 9
4.2 Singl ili multi metod nabavke . . . . . . 10
Zaključak . . . . . . . . . 11
LITERATURA . . . . . . . . 12
Uvod
Logistika predstavlja proces planiranja, sprovođenja i kontrole: nabavke, održavanja, skladištenja, transporta, informacija i prodaje sa ciljem njihovog poboljšanja.
Korijen riječi logistika se nalazi u grčkoj riječi “logos” koja ima sledeća značenja: misao, zamisliv, plan, isplaniran i izrečen.
Riječ logistika je objašnjena i kao “cjelokupan proces planiranja, obezbeđenja, kontrole i evidencije snabdjevanja i zbrinjavanja materijalnim sredstvima, organizacija transporta i rada održavanja postrojenja oružanih snaga”.
Logistički sistem je skup elemenata tehničke, tehnološke, organizacione, ekonomske i pravne prirode sa ciljem optimizacije tokova, roba, informacija, energije i ljudi na određenom geografskom području radi ostvarivanja njavećih ekonomskih efekata.
Osnova za razumjevanje poslovne logistike je teorija sistema čija je osnovna zamisao da glavni problem nije u optimizaciji posebnih područja poslovanja, već u optimizaciji poslovnog sistema kao cjeline.
Logistika se definiše kao multidisciplinarna oblast koja obuhvata sve aktivnosti koje omogućavaju oblikovanje, planiranje, usmeravanje, projektovanje, upravljanje i kontrolu u svim procesima kretanja robe, energije i informacija kroz različite sisteme.
Područje logistike može se raščlaniti načetiri funkcionalna podsistema: [2]
Podsistem logistike nabavke, koji obuhvata sve tokove sirovina, poluproizvoda, pomoćnih materijala i rezervnih delova od dobavljača do skladišta repromaterijala u proizvodnom preduzeću;
Podsistem logistike proizvodnje, koji obuhvata sve materijalne tokove koji prolaze (obrađuju se, prerađuju ili troše) kroz procese proizvodnje;
Podsistem logistike distribucije, koji obuhvata sve tokove finalnih proizvoda od skladišta finalnih proizvoda do krajnjih korisnika;
Podsistem logistike snabdjevanja i izvlačenja koji obuhvata sve tokove otpadnih materijala, povratne tokove proizvoda i prazne ambalaže.
Nabavna Logistika
Upravljanje lancem nabavke jeste proces planiranja, organizovanja i kontrolisanja tokova materijala i usluga, od dobavljača do krajnjeg korisnika ( potrošača ).
Integrisani prilaz obuhvata dobavljače, snadbjevače, isporučioce, menadzment snabdjevanjem, inetgrisan u logistiku i operacije.
Naravno ono takođe obuhvata koordinaciju i dogovor sa partnerima u kanalu koji se može sastojati od snadbjevača, posrednika, logističkih davaoca usluga i korisnika.
Cilj upravljanja lancem snadbjevanja je povećanje konkurentnosti. Samo kroz bližu integraciju učesnika i bolju koordinaciju tokova u lancu se može postići povećanje konkurentnosti, ali se pri tome mogu pojaviti sledeći problemi: [2]
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta