Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Destruktivne sekte". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


U V O D
Sekta znači grupa sledbenika koja ima određeno verovanje i toga se pridržavaju javno. Nevolja je ovde u nečem drugom – mi ovde zapravo ne znamo o kojoj sekti se govori, stalno se govori a mi to ne znamo. Ako su u pitanju neke satanističke grupe koje koriste prolivanje krvi, dopuštaju drogu, nasilje, smrt, navođenje na smrt onda to uopšte nije religijski problem, što mediji apsolutno smeću s uma, nego je to socio-patološki problem.
Iako su zvanične crkve i naučnici koji su se bavili problematikom sekti stalno ukazivali na opasnost od njih, društvo se nije osećalo preterano ugroženim. Problem sekti se smatrao problemom pojedinca i njegove porodice. Znalo se da pojedine sekte deluju destruktivno, da iskorišćavaju svoje vernike, da vrše određene kriminalne radnje, ali to nije uzimano koa ozbiljan bezbednosni problem. Stav društva prema ovom pitanju se promenio posle nekoliko tragičnih događaja u poslednjih 20ak godina (masovno samoubistvo 940 pripadnika sekte Hram naroda u Gvajani...). Sve to pokrenulo je osnivanje parlamentarnih komisija u mnogim zemljama, koje su dobile zadatak da podrobnije prouče fenomen sekti i njihovu delatnost, kao i da podnesu predloge kako da se efikasno reše tog pitanja.
Karakteristike koje se danas obično vezuju za sekte jesu na primer:
ograničenje lične slobode članova;
povreda lične slobode odnosno ljudskih prava unutar grupe;
eksploatacija članova (npr. nagovaranje na prevelike priloge, besplatni rad ili uz minimalnu platu);
seksualno iskorišćenje ili zlouspostavljenje,
kultovi ličnosti oko vođa;
odvajanje članova od porodice i prijatelja;
ometanje članovima prilaz obrazovanju, lekarskoj pomoći ili ljudima izvan grupe.
KARAKTERISTIKE DESTRUKTIVNIH SEKTI
Na osnovu opštih karakteristika možemo definisati destruktivne sekte:
Nedostatak tradicije - Jedna od činjenica sa kojom su saglasni gotovo svi koji proučavaju sekte jeste da je reč o mladim verskim zajednicama koje su u razvoju. Većina današnjih sekti nije starija od 100 godina.
Mali broj vernika - Broj vernika većine sekti nije veliki, tako da relativno velike sekte (Jehovini svedoci, Hari-krišna, Unifikaciona crkva...) prema nekim saznanjima i procenama imaju do desetak miliona vernika u celom svetu.
Internacionalnost - Gotovo nijedna sekta svoje postojanje ne može vezati, za neki narod ili narodnost i zbog toga većina njih propagira das u univerzalne religije, religije sveta, svih rasa i nacija i slično.
Nedoslednost - Sekte su sklone čestim promenama kako u sferi organizacije tako i u sferi doktrine.
Odnos prema društvu - To je jedna od većih karakteristika verskih zajednica. Sve sekte su manje-više zatvorene pram društvenom okruženju gde se nalaze i imaju negativan stav prema društvenoj zajednici.
Način pristupa verskoj zajednici - U verskim zajednicama tipa crkve vera se prenosi nasleđivanjem, od roditelja. Ne postoje posebni uslovi za uskraćivanje pristupa veri.
Doktrina koju propovedaju - Na osnovu ideja koje propovedaju, doktrine destruktivnih sekti, sa bezbednosnog stanovišta, možemo podeliti na:
one čiji sadržaj otvoreno propoveda destruktivno i kriminalno ponašanje;
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta