Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kosti stopala (ossa pedis)". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Prištini
SEMINARSKI RAD
Tema: Kosti stopala (ossa pedis)
SADRŽAJ
UVOD…………………………………………………………………..1
1.OSSA TARSI KOSTI NOŽJA……………………………………….2
1.1.Talus - sko?na kost…………………………………………………3
1.2.Calcaneus - petna kost………………………………….………......5
1.3.Os cuboideum - kockasta kost………………….……….……….....6
1.4.Os navikulare - ?unasta kost …………………………………….....7
1.5.Os cuneiforme - klinasta kost…………….…………………………7
2.OSSA METATARSI KOSTI DONOŽJA……………………………8
3.OSSA DIGITORUM PEDIS KOSTI PRSTIJU STOPALA................9
LITERATURA..........................................................................................10
UVOD
Kosti stopala radix pedis, je deo noge, koji spaja potkolenicu sa stopalom i koji odgovara predelu gornjeg skočnog zgloba .
Stopalo pes, je završni deo noge . Na njemu postoji gornji ili dorzalni predeo stopala regio dorsalis pedis – dorsum pedis, koji obuhvata meke delove na gornjoj strani kostiju stopala, i donji pedeo ili taban planta pedis.
Na stopalu razlikujemo još:nožje tarsus, donožje metatarsus i prste digiti pedis. Prvi prst je palac hallux , a ostali se označavaju rednim brojem digitus II, III, IV,V. Na prstima razlikujemo: gornji ili dorsalni predeo prstiju regiones dorsales digitorum pedis i donji ili tabanski predeo prstiju regiones plantares digitorum pedis.
Kosri stopala čini 26 kostiju, podeljenih u tri grupe, i idući od nazad unapred, odnosno od pete ka prstima to su:
kosti nožja ossa tarsi,
kosti donožja ossa metatarsi,
kosti prstiju stopala ossa digitorum pedis.
OSSA TARSI – KOSTI NOŽJA
Kosti nožja-ossa tarsi čine zadnju polovinu skeleta stopala.Podeljene su u dva reda: zadnji i prednji. U zadnjem redu se nalaze dve najveće kosti nožja, skočna kost-talus i ispod nje petna kost-calcaneus.
U prednjem redu nalaze se pet kostiju i to:
Čunasta kost – os naviculare,
Kockasta kost – os cuboideum,
Unutrašnja klinasta kost – os cuneiforme mediale,
Srednja klinasta kost - os cuneiforme intermedium,
Spoljašnja klinasta kost – os cuneiforme laterale.
Slika 1. Kosti stopala – ossa pedis
1.1.Talus – skočna kost
Skočna kost – talus je parna kost nožja. Nepravilnog je oblika, ima telo, vrat i glavu. Povezuje kosti potkolenice sa skeletom stopala. To je najprominentnija kost na gornjoj strani stopala.
Osnovni delovi skočne kosti su:
Glava skočne kosti (caput tali) nosi glatku, ispupčenu zglobnu površinu (facies articularis navicularis) za zglobljavanje sa zadnjom stranom čunaste kosti – os naviculare. Na donjoj strani glave nalazi se dve zglobne površine (facies articularis calcanea anterior et media) za zglobljavanje sa gornjom stranom petne kosti – calcaneus.
Vrat (collum tali) koji je suženi deo skočne kosti, koji se nalazi između glave i tela. Na spoljašnjoj strani vrata pripaja se lig.talofibulare anterius a na unutrašnjoj strani se pričvršćuje pars tibiotalaris anterior deltaste veze (lig.deltoideum). Na donjoj strani vrata nalazi se žleb – sulcus tali koji sa odgovarajućim žlebom na gornjoj strani petne kosti obrazuje kanal nožja (sinus tarsi), na čijim zidovima se pripaja lig.talocalcaneum interosseum.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta