Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkohol kao uzrok saobraćajnih nezgoda". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
ДОБОЈ
СЕМИНАРСКИ РАД
ТЕМА: Алкохол као узрок саобраћајних несрећа
Добој, 2011
САДРЖАЈ:
УВОД............................................................................................................................3
ТЕОРИСКИ ПРИСТУП..............................................................................................4
Појам, настанак алкохола и утицај на бебједност саобраћаја............................4
Физички знакови алкохолизма....................................................................................5
Основни симптоми зависности од алкохола...........................................................5
Учесталост алкохолизма...........................................................................................6
Основни специфични феномени алкохолне зависности...........................................6
Фактори алкохолизма ................................................................................................6
Утицај алкохола на безбједност саобраћаја...........................................................7
МЕТОДОЛОШКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Предмет.......................................................................................................................8
Циљ истраживања.....................................................................................................8
Хипотезе......................................................................................................................8
Варијабле......................................................................................................................9
Инструменти..............................................................................................................9
ЗАКЉУЧАК...............................................................................................................15
ЛИТЕРАТУРА...........................................................................................................16
УВОД
Алкохолна пића се доста и веома често упоребљавају у нашим срединама и често испијање алкохола представља „ нормалан“ облик понашања. Алкохол се испија за вријема различитих славља, обреда, због навике, традицијије и потреба.
С друге стране постоје разне кампање које указују на штетност алкохола. Упоребом алкохолних пића доводи до разних здраствених проблема, проблема у породици и на послу.
У овом раду ће се дефинисати појам алкохола, фактори који утичу на испијање алкохола, сиптоми који се испољавају код алкохолисане особе као и мјере превенције које се употребљавају у смањењу испијања алкохола.
У метадолошком дијелу посебно ће се говорити колики је утицај алкохола у саобраћају, фактори који утичу да алкохолисана особа учестује у саобраћају, као и последице које изазива алкохолисани учесник у саобраћају.
ТЕОРИСКИ ПРИСТУП
Појам, настанак алкохола и утицај на бебједност саобраћаја
Алкохол је безбојна, отровна течност карактеристичног мириса, лако испарљива и запаљива, лакша од воде, која узрокује оболијевање - алкохолизам (етилизам). [3]
Људи су почели да конзумирају алкохол пре 7000 године о чему постоје остаци грнчарије у чијим порама су архиолози пронашли остатке пива и вина.
Нека племена у Азији су правили алкохолна пића од кобиљег млијека. Римљани и Грци су правили медовину, док су у Индији и Африци у давна времена вино правили од палме.
Из трихиљадите године прије нове ере нађенису документи у Мезопотамији (данашњи Ирак ) да се алкохол налазио на листи животних потрба уз осрталу храну.
Најранији писани закон о алкохолу је Хамурабијев законик (2000 година п.н.е.). Ту је регулисана продаја пива и вина, постављени стандарди за мјеру, заштита оних који конзумирају алкохол и одговорност оних којих продају алкохол.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta