Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistika skladišta i komisionarenja". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU
SAOBRAĆAJNI FAKULTET DOBOJ
SEMINARSKI RAD
LOGISTIKA U SAOBRAĆAJU
LOGISTIKA SKLADIŠTA I KOMISIONARENJA
Doboj, 2011.
SADRŽAJ
1. UVOD 3
2. Skladištenje materijala 4
2.1. Skladištenje roba 5
2.2. Skladištenje gotovih proizvoda 6
2.3. Metode rasporeda gotovih proizvoda i roba u skladištu i tehnike skladištenja 7
2.4. Principi određivanja potrebnog prostora za skladištenje 8
3. ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11
1. UVOD
Pojam skladišta se može posmatrati u užem i širem smislu. U užem smislu, skladište predstavlja strogo ograničeni prostor gdje se skladišti i čuva roba. Jedina riječ koja je upotrebljavana da bi označila pojam skladištenja bila je „smještaj zaliha".
Danas je smještaj zaliha najveći dio skladištenja, ali ne i jedini. Tu su uključeni razni dopunski uslovi koji su sastavni dio procesa skladištenja (npr. poslovi pripreme robe za prodaju, kao i njenu ekspediciju).
Problematika skladištenja se može cjelovito posmatrati samo ako se skladište posmatra u širem smislu riječi. Takav pojam skladištenja obuhvata sljedeća tri segmenta: rukovanje robom, tj. kretanje robe od mjesta porijekla do odredišta, čuvanje robe, tj. zaštita robe od raznih fizičkih i hemijskih uticaja, i metodologija, izbora i primjene raznih sredstava, raznih postupaka i informacija neophodnih u radnim procesima u skladištu.
Skladištenje obuhvata ekonomski, tehničko-tehnološki, privredno-pravni, matematičko-statistički i sociološko-psihološki aspekt skladištenja.
Ekonomski aspekt skladištenja polazi od činjenica da je osiguranje procesa proizvodnje i procesa robnog prometa potrebnim zalihama ekonomska nužnost koja osigurava kontinuirani fizički tok roba u proizvodnji, razmeni i potrošnji.
Tehničko-tehnološki aspekt skladištenja sastoji se u tome da se kvalitet preuzete robe, tj. njena fizičko-hemijska svojstva, u skladu sa tehničkim procesima o kvalitetu i u procesu skladištenja, sačuvaju i održe.
Privredno-pravni aspekt skladištenja obuhvata pravne propise i normativne akte kojima se regulišu radni postupci u skladištima u pogledu prijema robe, rukovanja zalihama, osiguranja osnovnih i obrtnih sredstava u skladištima, kontrole nad zalihama, inventarisanje zalihama itd.
U matematičko-statistički aspekt skladištenja ulazi izbor i primjena raznih matematičkih i statističkih metoda radi pravilnog izbora lokacije skladišta, unutrašnjeg uređenja skladišnog i manipulativnog prostora, optimalnog korišćenja skladišnih kapaciteta, utvrđivanja normativnih zaliha robe radi optimizacije skladišnog poslovanja.
Sociološko-psihološki aspekt skladištenja istražuje i proučava čovjeka u procesu (re)organizovanja skladišne službe.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta